خلاصه قسمت های 44تا 75 چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ 1:3

 احسان که کاملا خسته و ناراحت است، به دمیر و عاصی می گوید که در مبارزه با مشکلات شکست خورده است و تسلیم شده است. دمیر به او می گوید که می تواند در همین خانه قدیمی زندگی کند ولی احسان نمی پذیرد. او می خواهد به هتل برود. کریم و فاطن هم به دیدار او می آیند. با اصرار فاطن، احسان قبول میکند که موقتا به خانه آنها برود. دمیر و عاصی باهم صحبت میکنند. عاصی می گوید که می خواهد دنبال کار بگردد. دمیر که از این حرف ناراحت شده می گوید نگران نباش من مشکلات را حل میکنم. دمیر به عاصی می گوید: اگر غرورت را کنار بگذاری بهتر می توانی تصمیم بگیری. دمیر می رود. عاصی زیر لب می گوید: تو هم خیلی مغرور هستی. سهیلا برای اصلان یک خودرو خریده است. اصلان از ملک می خواهد که سوار شود ولی ملک توجهی نمی کند. ملک به سهیلا می گوید که تو ما را فراموش کرده ای و فقط به فکر اصلان هستی. نریمان که از حضور سلماشیخ در خانه جمال ناراحت است به وی می گوید که حضور دخترها در این خانه درست نیست. عاصی به جمال می گوید که به فکر پیدا کردن کار است. جمال، ناراحت می شود. جیلان و رولا، از حضور سلماشیخ ناراحت هستند و پشت سر او حرف می زنند. وی این حرف ها را می شنود. جمال به عاصی پیشنهاد می دهد که به همراه خانواده به آدانا بروند و در آنجا یکی از مزارع او را مدیریت کنند. جمال می گوید برای یک سال هیچ پولی از شما نمی گیرم و همه درآمد مزرعه به خودتان تعلق میگیرد. عاصی از این پیشنهاد استقبال میکند. رولا به ضیا میگوید که شرایط خانوادگی شان بحرانی است. ضیا او را به خانه یکی از دوستانش دعوت میکند. رولا و ضیا با هم همبستر می شوند. رولا خیلی ناراحت است و میگوید اولین بار است که این کار را انجام داده است. سهیلا به محل کار جدید احسان رفته. احسان به او میگوید همه این شرایط را تو به وجود آوردی و سهیلا جواب می دهد اگر اسم اصلان را به شناسنامه ات اضافه میکردی این مشکلات پیش نمی آمد. عاصی که برای احسان گل آورده با مشاهده سهیلا اتاق را ترک می کند. عاصی و احسان برای ناهار به خانه کریم و فاطن می روند. عاصی پیشنهاد جمال را مطرح میکند. احسان از او می خواهد که بیشتر فکر کند. احسان به عاصی میگوید تو یک نفری نمی توانی مزرعه را اداره کنی. دمیر که به وسیله کریم از موضوع مطلع شده خود را به خانه می رساند و از عاصی می خواهد که بیشتر فکر کند ولی عاصی می گوید که تصمیمش را گرفته است. دمیر در خیابان رولا را می بیند. او خیلی ناراحت است و گریه می کند. دمیر که متوجه وضعیت او شده او را به خانه می برد. شب باران شدیدی می بارد. احسان و عاصی و دمیر به کمک اصلان و عاکاشه و با پمپ آب باران را مهار میکنند. عاصی به دمیر می گوید که فردا صبح می خواهد به آدانا برود. دمیر از او می خواهد که صبر کند و با عجله تصمیم نگیرد ولی عاصی می گوید من تصمیم خود را گرفته ام. چند نفر از اهالی روستا به محل کار احسان می آیند احسان به آنها فرم دریافت وام برای نوسازی مزارع می دهد. شب قبل، جمال برای برداشتن جهیزیه ای که برای دخترها آورده بود به خانه نریمان می آید. صبح، فاطمه وارد اتاق می شود و جعبه های خالی را می بیند. او فکر میکند که دزد جهیزیه ها را برده است. دمیر و عاصی به آدانا می روند. عاصی با نگاهی به مزرعه میگوید که مزرعه خوبی است و می خواهد کار را شروع کند. دمیر می گوید این مزرعه به کار زیادی نیاز دارد و تو نمی توانی همه کارها را یک نفری انجام دهی. دمیر از عاصی می خواهد در تصمیمش تجدید نظر کند ولی عاصی به حرف دمیر توجهی نمی کند. در مسیر بازگشت به مزرعه، دمیر و عاصی برای خوردن ناهار به رستوران می روند. دمیر کمی با عاصی شوخی میکند (دمیر با لحنی شوخی وار به عاصی می گوید: اگر من نباشم پس می خواهی به چه کسی غر بزنی و اعتراض کنی، عاصی می خندد). سهیلا مزرعه را مزایده گذاشته و از لیلا می خواهد که مزایده به گونه ای برگزار شود که اصلان برنده مزایده باشد. دمیر و عاصی در رستوران مشغول چای خوردن هستند. دمیر از عاصی می خواهد که چشم هایش را ببندد و رویا ببیند. عاصی می گوید در این رویا با پدرم در مزرعه در حال گشت زدن هستیم و باران هم می بارد. عاصی با ناراحتی می گوید این رویا هیچ وقت به واقعیت نمی رسد.
خلاصه قسمت 46 و 47 عاصی:
دمیر سعی در قانع کردن عاصی برای نرفتن به آدانا دارد ولی او تصمیمش را گرفته است. ضیا به رولا و دوستانش می گوید که می خواهد به استانبول برود. رولا عصبانی می شود و او را ترک میکند. دمیر در خیابان در حالی که ضیا با دختری دیگر در حال گردش است به او درباره رابطه با رولا هشدار می دهد. عاصی برای کار در مزرعه آدانا با جمال قرارداد امضا می کند. جمال به محل زندگی سلماشیخ می رود و او را به خانه اش می آورد. جلسه مزایده فروش مزرعه برگزار می شود. دمیر با بالاترین قیمت مزرعه را خریداری میکند. اصلان از این موضوع خیلی ناراحت است. دمیر و عاصی به یک جای خلوت می روند. دمیر می گوید من به خاطر تو مزرعه را خریدم و می خواهم شما به مزرعه برگردید. دمیر عکسی که با عاصی در استانبول گرفته  بودند را به او نشان می دهد و می گوید من هم در این عکس جایی برای خودم دارم. عاصی به دمیر می گوید جاگرفتن در این عکس یک موضوع حساس است و نمی شود عجولانه تصمیم گرفت و دمیر می گوید من منتظر زمان مناسب می مانم. دمیر میگوید من برای این مزرعه را خریدم که تو ناراحت نباشی و گریه نکنی. عاصی می گوید من باید در این باره با پدرم صحبت کنم و او باید موافقت کند. اصلان از اینکه نتوانسته مزرعه را تصاحب کند بسیار ناراحت است. سهیلا نیز از این که شخص دیگری مزرعه را خریده ناراحت است.(او هنوز نمی داند که دمیر مزرعه را خریده است). سلما شیخ که می بیند رولا ناراحت است و گریه می کند به او قرص بر طرف کننده قرمزی چشم و قرص خواب می دهد. دمیر و عاصی به مزرعه می آیند و دمیر به اصلان میگوید که من مزرعه را خریدم. ضیا می خواهد به شهر دیگری برود. رولا که همچنان ناراحت است وگریه میکند به در خانه دوست ضیا می رود. دوستش می گوید که خبری از ضیا ندارد. سهیلا به دمیر می گوید که چرا مزرعه را خریدی؟ و دمیر می گوید که من مسبب همه مشکلات خانواده احسان هستم و حالا می خواهم جبران کنم. دمیر از سهیلا می خواهد که انتقام گیری را فراموش کند. سهیلا به دمیر می گوید که تو عاشق عاصی شده ای و این کار را به خاطر او انجام داده ای. عاصی موضوع خرید مزرعه توسط دمیر را به احسان میگوید ولی احسان قبول نمی کند. احسان می گوید نمی تواند به عنوان مستاجر در مزرعه دمیر کار کند. دمیر به سهیلا می گوید که می خواهد از مزرعه برود. سهیلا با ناراحتی می گوید: تو می خواهی ما را ترک کنی؟. دمیر که تصمیم خود را گرفته است با تلفن به ملک می گوید که می خواهد چند روز به خانه نیاید. ملک از این تصمیم ناراحت می شود. دوست ضیا به دنبال رولا می آید و به وی می گوید که ضیا رفته است و بهتر است دنبال او نگردی. دمیر تصمیمش را به کریم می گوید. همکار دمیر که مشغول بازدید از کوچه های انتاکیه است به طور تصادفی دمیر را می بیند و وارد خانه قدیمی می شود. عاصی و فاطن می خواهند برای خانه دمیر وسایل لازم را تهیه کنند. فاطن غیر مستقیم به عاصی می گوید که دمیر عاشقت شده است ولی عاصی جوابی نمی دهد. دمیر با تلفن با رولا صحبت می کند. رولا به دمیر می گوید که حالش خوب است ولی وی همچنان ناراحت است وگریه می کند. ملک که به خاطر تصمیم دمیر ناراحت است به جنگل رفته است. اصلان او را پیدا میکند ولی ملک از دست او عصبانی است. عاصی هنگام گذاشتن وسایل در خانه دمیر به طور تصادفی گردنبند مادر دمیر را در بین کارتن ها پیدا می کند. دمیر وارد خانه می شود و غیر مستقیم به عاصی میگوید که تو گردنبند را دیده ای. در همین حین همکار دمیر برای بازسازی خانه به همراه یک کارگر وارد می شود. عاصی با دیدن این صحنه ناراحت می شود و به دمیر می گوید که پدرش با پیشنهاد دمیر برای برگشت به مزرعه مخالف است. رولا از کشوی سلما شیخ قرص خواب پیدا میکند و تعداد زیادی قرص خواب می خورد. دمیر و همکارش در حال رفتن به فرودگاه برای سفر به استانبول هستند ولی دمیر به استانبول نمی رود. جمال و سلماشیخ می خواهند به میهمانی بروند. جیلان به سراغ رولا می رود تا او را برای شام صدا کند. جیلان می گوید که در اتاق رولا قفل است و او جواب نمی دهد. عاصی و نریمان که نگران شده اند هر چه از پشت در رولا را صدا می کنند او جواب نمی دهد. جمال و سلماشیخ در حال خروج از خانه هستند که عاصی با ناراحتی جمال را صدا میکند.دمیر برای دیدن ملک به خانه آمده، ملک خیلی ناراحت است و گریه می کند و از دمیر می خواهد که او را با خودش ببرد. دمیر، ملک را آرام می کند.جمال با عجله در اتاق را می شکند و وارد اتاق می شود. رولا روی تخت افتاده است. سلما شیخ نامه رولا را می خواند. او خودکشی کرده است. جمال آقا آمبولانس خبر می کند. کریم، فاطن و احسان با نگرانی به بیمارستان می روند. کریم، با تلفن موضوع را به دمیر خبر می دهد. دمیر، به کریم می گوید من می دانم که چه کسی رولا را اذیت کرده است. او به کریم می گوید به همه بگو که من استانبول هستم. دمیر با پرس و جوی زیاد آدرس دوست ضیا را پیدا میکند و او را مجبور می کند که برای پیدا کردن ضیا با هم به قاضی آنتپ بروند. رولا که در بیمارستان به هوش آمده به عاصی میگوید که با ضیا همبستر شده بوده و ضیا او را ترک کرده است. جمال به سلماشیخ می گوید با شرایط پیش آمده جای تو در خانه نیست و باید به خانه خودت بروی. عاصی مساله رولا را به احسان می گوید. احسان به شدت عصبانی می شود و واقعیت مسئله رولا را به جمال میگوید.
خلاصه قسمت 48 و 49 عاصی:

دمیر به کریم تلفن می زند و کریم به همه می گوید او از استانبول تماس گرفته است. دمیر و دوست ضیا منتظر هستند تا صبح شود. رولا از بیمارستان فرار می کند. کریم به احسان می گوید اگر دو ساعت به من وقت دهید رولا را پیدا میکنم. احسان موافقت می کند. کریم با جستجوی زیاد رولا را در ترمینال اتوبوسرانی پیدا می کند. صبح، دمیر و دوست ضیا به در خانه او می روند و ضیا را با خود می برند. ضیا با رولا رو در رو می شود. احسان به نریمان می گوید پیشنهاد دمیر را پذیرفته و می خواهد به مزرعه برگردد. نریمان هم موافق است. فاطن، به عاصی می گوید که دمیر به استانبول نرفته و تمام مدت به دنبال پیدا کردن ضیا بوده است. جمال به ضیا می گوید که به سرعت باید با رولا ازدواج کند و مراسم عقد باید سریع برگزار شود. احسان به خاطر کمک های دمیر و به خاطر این که دمیر مزرعه را خریده از او تشکر میکند. روز عروسی رولا است. او لباس عروسی پوشیده. احسان با او صحبت می کند. میهمانان زیادی دعوت شده اند. عاصی، با تلفن به دمیر می گوید که امانتی من را بیاور. دمیر هم گردنبند مادرش را می برد. روی بالکن، دمیر گردنبند را به گردن عاصی می اندازد و به او می گوید این گردنبند برای توست و از او خواهش می کند که هرگز حتی در سخت ترین شرایط آن را در نیاورد. عاصی به دمیر میگوید گردنبند را هرگز جدا نمی کند. مادر ضیا وارد مراسم می شود و از فاطن عذرخواهی می کند. مراسم عروسی که هزینه آن را جمال پرداخت کرده با شکوه خاصی برگزار می شود. بعد از مراسم، عاصی و دمیر با هم می رقصند. اصلان که مشروب زیادی خورده واقعیت مساله ضیا را می فهمد و با ضیا درگیر می شود. دمیر وارد شده و آنها را جدا می کند. بعد از پایان مراسم، احسان یکبار دیگر از دمیر تشکر می کند. آنها درباره مبلغ اجاره ماهیانه به توافق می رسند(4500 لیر در ماه). جمال، همه طلاهایی که در مراسم جمع شده را بر می دارد و به نریمان می گوید که این طلاها برای آینده رولا و ضیا لازم است. اصلان که مشروب زیادی نوشیده، در مزرعه خوابش می برد. صبح، احسان، اصلان را می بیند. احسان به عاصی می گوید که مجبور است کارگرهای مزرعه را اخراج کند چون نمی تواند به آنها حقوق بدهد. گردنبندی که دمیر به عاصی داده بود، از گردنش می افتد. ضیا که از نظر مالی در مضیقه است، در حین راه رفتن در مزرعه گردنبند را می بیند و آن را بر می دارد. نریمان می خواهد به خاطر تشکر از پدرش او را شام دعوت کند. جمال در حالی که سلماشیخ را در آغوش گرفته به نریمان می گوید نمی تواند بیاید. اصلان با سهیلا صحبت میکند و به او می گوید که تحمل شرایط جدید برایش سخت است. عاصی و فاطن می خواهند برای خانه دمیر کادو بخرند. عاصی یک تابلو انتخاب میکند و یک نامه برای دمیر می نویسد، ناگهان متوجه می شود که گردنبندی که دمیر به او داده بود گم شده است. عاصی که ناراحت است، مغازه را جستجو میکند، از مغازه خارج می شود و داخل ماشین را جستجو میکند. دمیر او را می بیند و او را به خوردن چای دعوت میکند. عاصی که با دیدن دمیر مضطرب شده بلافاصله از او خداحافظی می کند و می رود. ضیا می خواهد گردنبند را در یک طلا فروشی بفروشد. صاحب طلافروشی با تلفن موضوع را به دمیر اطلاع می دهد. دمیر خود را می رساند. ضیا می گوید این طلا را در مزرعه پیدا کرده و چون پولی ندارد می خواسته آن را بفروشد. سهیلا به احسان میگوید که اصلان چند ساعتی است به خانه نیامده و احسان می گوید تو می خواهی با پول اصلان را تصاحب کنی و با ادامه این رفتار اصلان بیشتر از تو دور می شود. دمیر مقداری پول به ضیا قرض می دهد. ضیا که خجالت زده است پول را قبول می کند. در مزرعه، عاکاشه مقداری پول به عاصی قرض می دهد. عاصی پول را به او بر میگرداند و از او تشکر میکند. دمیر با اسب به دنبال عاصی آمده. عاصی برای اینکه دمیر متوجه گم شدن گردنبند نشود گردنش را با دستمال می بندد. دمیر از او می خواهد که سوار اسب شود. اصلان می خواهد از پولی که سهیلا به او داده بود، کمی برداشت کند. دمیر به عاصی میگوید که می خواهم گردنبند را ببینم. عاصی کمی ناراحت می شود.
خلاصه قسمت 50 و 51 عاصی:
عاصی دستمال گردنش را در می آورد و با ناراحتی به دمیر میگوید گردنبند را گم کرده ام. دمیر می گوید آرامتر صحبت کن اسب ناراحت می شود. عاصی به یاد صحنه کشته شدن اسب خودش می افتد و ناراحت می شود. دمیر از عاصی عذرخواهی کرده و می گوید نمی خواستم ناراحت شوی. سپس گردنبند را در می آورد و میگوید می خواهم خودم گردنبند را به گردنت ببندم. سپس گردنبند را می بندد و عاشقانه یکدیگر را نگاه می کنند و به کنار آب می روند. اصلان اجاره ماه را به احسان میدهد. احسان میگوید چون این پول سهیلاست و حاصل دسترنج خودت نیست آن را قبول نمی کنم. دمیر صحنه ناراحتی عاصی در مورد اسب را به یاد می آورد و کادویی که او خریده است را باز میکند. اصلان به دوستانش میگوید که دنبال کار میگردد. یکی از دوستانش به او کار پیشنهاد می دهد و او می پذیرد. اصلان از کار جدیدی که پیدا کرده راضی است و پولی که درآورده به احسان میدهد. احسان می گوید چون این پول حاصل دسترنج خود توست آن را می پذیرم. یکی از بچه های مدرسه که عاصی و دمیر او را می شناسند در مزرعه به سراغ عاصی می آید و او را به سمت جاده می برد. در آنجا عاصی یک اسب می بیند. دمیر هم می آید. عاصی می گوید چه اسب زیبایی است و دمیر می گوید این اسب توست و از او می خواهد که اسب را به عنوان کادو قبول کند. دمیر می خواهد به عاصی بگوید که عاشقت شده ام ولی کارگرها می آیند و او نمی تواند به عاصی ابراز عشق کند. عاصی که از هدیه اسب خیلی خوشحال شده از دمیر تشکر می کند، سوار اسب می شود و می رود. دمیر از این که عاصی خوشحال شده، خوشحال می شود. عاصی با اسب، وارد خانه می شود و به احسان میگوید که این اسب هدیه دمیر است. فاطن به عاصی می گوید که دمیر عاشقت شده است. دمیر به کریم می گوید که عاشق عاصی شده است. نریمان غیر مستقیم به عاصی می گوید که دمیر عاشقت شده و باید به فکر ازدواج باشیم. نریمان در عین حال از وابستگی دمیر به سهیلا ناراحت است.دمیر، عاصی را به میهمانی شبانه دعوت می کند. عاصی، از این که اصلان بخشی از اجاره ماهانه مزرعه را پرداخت کرده خوشحال است. احسان به عاصی می گوید در قبال دریافت اسب به دمیر چه گفته ای؟ عاصی مضطرب است و چیزی نمی گوید. احسان برای پرداخت اجاره ماهانه به محل کار دمیر می رود. دمیر از این که مبلغ اجاره زودتر از موعد پرداخت شده تعجب میکند. احسان می خواهد چیزی به دمیر بگوید ولی حرفی نمی زند. سهیلا از اصلان می خواهد که برای استقبال از ملک به فرودگاه برود. کارگر سهیلا می گوید که احسان بخشی از اجاره مزرعه دمیر را پرداخت کرده. سهیلا از این خبر تعجب میکند. دمیر برای تهیه شام خرید میکند. عاصی، لباس زیبایی می پوشد و به دیدار دمیر می رود. دمیر میز شام را آماده کرده و منتظر عاصی است. عاصی در می زند، دمیر در را باز میکند. عاصی را به داخل خانه می برد. تابلویی که عاصی برای او خریده بود را به بالای میزکارش زده است. دمیر به عاصی می گوید چه قدر زیبا شده ای. اصلان برای استقبال از ملک به فرودگاه رفته است. ملک به اصلان می گوید که می خواهد به خانه دمیر برود و با او زندگی کند. اصلان و لیلا از این تصمیم ملک تعجب میکنند. دمیر و عاصی مشغول شام خوردن هستند که ملک در می زند. دمیر از دیدن ملک تعجب میکند. ملک میگوید که تصمیم گرفتم با تو زندگی کنم و نمی خواهم به خانه سهیلا برگردم. دمیر از خاطرات کودکی خودش و ملک می گوید که ملک ناگهان ناراحت شده و گریه می کند. عاصی که وضعیت را می بیند بدون این که دمیر متوجه شود خانه را ترک میکند. اصلان و لیلا تصمیم ملک را به سهیلا منتقل می کنند. سهیلا که از این تصمیم ملک ناراحت شده، تصمیم می گیرد به خانه دمیر برود. سهیلا به ملک می گوید به خانه برگرد و آنجا خانه توست ولی ملک می گوید من می خواهم با دمیر زندگی کنم و آنجا دیگر جای من نیست. سهیلا که خیلی ناراحت شده خانه دمیر را ترک میکند. دمیر تلفنی با عاصی صحبت میکند و می گوید باز نتوانستم حرف دلم را بزنم. عاصی می گوید تو در حال حاضر باید مواظب ملک باشی و پس از کمی صحبت عاشقانه تلفن را قطع میکند. سهیلا که خیلی ناراحت است به روی پل انتاکیه می رود، روی پل می نشیند و به آب نگاه می کند. احسان به اصلان می گوید که تصمیم گرفته اسم او را وارد شناسنامه کند. اصلان خوشحال می شود.
خلاصه قسمت 52 و 53 عاصی:
صبح، احسان و نریمان در مورد دمیر و عاصی صحبت میکنند. احسان میگوید که دمیر پسر خوبی است و او حقانیت خود را به من ثابت کرده است ولی نریمان نگران رابطه دمیر و سهیلا است. نریمان با تلفن از جمال احوالپرسی میکند و او در حالی که در استخر نشسته است و سلماشیخ هم در کنارش است به نریمان جواب میدهد. ضیا از نوع آرایش و لباس پوشیدن رولا ایراد می گیرد. سهیلا به خانه برگشته ولی با اتاق های خالی دمیر و ملک روبه رو می شود و مجداد ناراحت می شود. احسان می گوید که باید شروع به کار اصلان را جشن بگیریم. اصلان تلفن سهیلا را جواب نمی دهد. کریم از ضیا می خواهد که برای کار به شرکت آنها مراجعه کند. ضیا و سهیلا با هم به شرکت می رسند. سهیلا به دمیر می گوید اصلان بخشی از اجاره ماهیانه مزرعه را پرداخته است. دمیر از شنیدن این حرف ناراحت می شود و از عاصی می خواهد که همدیگر را ببینند. دمیر به عاصی می گوید هر وقت می خواهم به تو نزدیک شوم چیزی مانع می شود. دمیر می گوید تو به خاطر غرورت نتوانستی پدرت را قانع کنی که برای پرداخت اجاره مزرعه از اصلان پول نگیرد. عاصی سعی می کند دمیر را قانع کند ولی دمیر حرف های عاصی را نمی پذیرد و می گوید من دیگر حاضر نیستم در بازی شما باشم و با عصبانیت عاصی را ترک میکند. عاصی از این که دمیر ناراحت شده ناراحت است و سعی می کند با او حرف بزند. اصلان به سهیلا می گوید که دیگر نمی تواند با او زندگی کند و می خواهد به خانه خودشان برگردد. سهیلا که از این وضع ناراحت است از اصلان خواهش میکند که او را ترک نکند ولی اصلان توجهی نمی کند. دمیر به ملک می گوید می خواهد به کنار ساحل برود و کمی تنها باشد. عاصی دمیر را در کنار ساحل پیدا میکند. دمیر همچنان ناراحت است. عاصی میگوید دیشب قبل از این که ملک بیاید می خواستی چیزی به من بگویی. ناگهان لحن دمیر تغییر می کند و می گوید عاصی دوستت دارم و عاشقت هستم. عاصی و دمیر همدیگر را در آغوش می گیرند. دمیر می گوید از روز اول که تو را دیدم عاشقت شدم. سپس کمی با هم عاشقانه صحبت می کنند. ملک برای دیدن سهیلا به خانه آمده که می بیند سهیلا نامه نوشته و قصد خودکشی دارد. ملک به دمیر زنگ می زند و می گوید سهیلا می خواهد خود را از پل پرت کند. دمیر با سرعت می رسد و به داخل آب شیرجه می زند و سهیلا را در حالت نیمه جان پیدا می کند. سهیلا به اصلان، دمیر و ملک تاکید میکند که به جز شما کسی نباید از این موضوع مطلع شود. دمیر به سهیلا می گوید اشتباه کردم که شما را تنها گذاشتم. دمیر میگوید تصمیم گرفته دوباره به این خانه برگردد. عاصی که با دمیر قرار ملاقات داشته با اسب به ساحل می رود ولی دمیر نمی آید و حتی تلفن عاصی را هم جواب نمی دهد. دمیر به دکتر و کارگر مزرعه میگوید هیچ کس حتی عاصی نباید از ماجرای خودکشی مطلع شود. وکیل علی، که تاجر معروفی است به دیدار احسان آمده و می گوید علی به زودی برای افتتاح یک کارخانه به انتاکیه می آید. عاصی به در خانه دمیر می آید و دکتر را می بیند. کارگر دمیر به عاصی می گوید سهیلا سرماخورده و برای همین دکتر آمده. احسان با دیدن دکتر حس خوبی ندارد. صبح روز بعد، احسان از عاصی می خواهد که در جلسه مشترک با علی حاضر شود. اصلان برای سهیلا سوپ گرم می آورد و کمی با او صحبت میکند. سهیلا به اصلان می گوید اگر در این خانه راحت نیستی من اصراری به حضورت ندارم. اصلان می گوید به محض این که کارهای مزرعه تمام شود بر می گردد. کریم و احسان مشغول تخت نرد بازی هستند و در عین حال درباره پیشرفت پروژه ها صحبت میکنند. احسان از کریم می خواهد که در جلسه آشنایی با علی شرکت  کند. ضیا هم در کنار کریم نشسته است ولی کسی به او توجهی نمی کند. جمال و سلماشیخ در هتل هستند و برای رقص به لابی هتل می روند. لیلا که به خاطر کار زیاد، دیر وقت به خانه آمده می خواهد به سهیلا سر بزند که اصلان می گوید خاله کمی مریض است و بهتر است فردا او را ببینی. عاصی همچنان از اینکه دمیر قرار ملاقات را به هم زده و تلفنش را هم جواب نمی دهد، ناراحت است. دمیر روی بالکن خانه نشسته و به سهیلا فکر میکند. عاصی از احسان می پرسد من، علی را می شناسم؟ و احسان میگوید او قبلا چند بار به ما سر زده است و الان در فرانسه زندگی می کند و تاجر بزرگی است. ملک با سهیلا حرف میزند و به خاطر این که او و دمیر وی را تنها گذاشته بودند از او عذر می خواهد.
خلاصه قسمت 54 و 55 عاصی:
عاصی همچنان به دنبال دمیر است و او را در خانه قدیمی پیدا می کند. دمیر مشغول جمع کردن وسایل برای برگشتن به خانه سهیلاست. او در را برای عاصی باز میکند. دمیر که به خاطر سهیلا ناراحت است به عاصی میگوید ما نمی توانیم مثل هم باشیم. من می دانم که گفتن این حرف برای من آسان نیست ولی باید زمان بیشتری با خانواده ام باشم. عاصی که از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شده در حالی که گریه میکند خانه را ترک میکند. دمیر هم به خاطر این که عاصی ناراحت شده ناراحت است. عاصی به خانه فاطن می رود و در حالی که گریه می کند موضوع را به فاطن می گوید و به او می گوید که دیگر نمی خواهد دمیر را ببیند. احسان از طریق اصلان از خودکشی سهیلا مطلع شده، به نزد او می رود و با او صحبت میکند. احسان با ضیا صحبت می کند. ضیا می گوید من در این خانه احساس غریبی میکنم و کسی با من خوب نیست، احسان هم می گوید تو اگر با رولا خوب باشی و به او محبت کنی در این خانواده پذیرفته می شوی. دمیر و ملک، به مراسم معرفی علی می روند. فاطن و عاصی هم دعوت هستند. احسان، همه تجار شهر را به جلسه شام علی دعوت کرده است. علی و احسان با هم رو به رو می شوند و احسان، عاصی را به علی معرفی می کند. علی که از همان برخورد اول به عاصی علاقه مند شده، عاصی را در صندلی کناری خود می نشاند. احسان، دمیر و کریم را به علی معرفی می کند. پس از شام، همه از کارخانه ای که علی سرمایه گذاری کرده بازدید می کنند. احسان که متوجه رفتار غیر عادی دمیر و رابطه سردش با عاصی شده به او می گوید که از ماجرای خودکشی سهیلا مطلع شده دمیر هم می گوید که فعلا همه توجهش به سهیلاست. در پایان مراسم علی می خواهد چیزی به عاصی بگوید ولی نمی گوید. دمیر می بیند که علی به عاصی نزدیک شده و ناراحت می شود. احسان و عاصی به خانه می آیند. احسان می گوید می دانم که با دمیر اختلاف پیدا کرده ای. عاصی میگوید دمیر حقایق را به او نمی گوید. احسان می گوید: شاید چیزی دمیر را ناراحت کرده و نمی تواند به تو بگوید بهتر است کمی به او وقت دهی. عاصی با اسبش حرف می زند و رولا هم وارد می شود. سهیلا به دمیر می گوید تصمیم گرفته به سر خاک شوهرش برود. دمیر در حال اسب سواری است که عاصی را سوار بر اسب می بیند. عاصی و دمیر کمی با هم صحبت میکنند. دمیر همچنان به خاطر وضعیت سهیلا ناراحت است. علی، به مزرعه می آید او می خواهد احسان وعاصی را ببیند. علی کمی با عاصی صحبت میکند و به او پیشنهاد کار می دهد( مدیر اجرایی یکی از پروژه ها). عاصی می گوید باید با پدرش صحبت کند. ضیا، روند پیشرفت کار را به لیلا می دهد. عاصی به فاطن و نریمان می گوید که علی به وی پیشنهاد کار داده و برای پرداخت اجاره مزرعه می خواهد پیشنهاد کار را قبول کند. عاصی به احسان می گوید که علی به وی پیشنهاد کار داده و احسان هم می گوید موقعیت خوبی است. فاطن، شیرینی درست کرده است ولی به خاطر مزه بد کسی نمی تواند آنها را بخورد. جمال به عاصی میگوید پیشنهاد کاری علی را بپذیر ولی سعی کن بخشی از سهام شرکت را به دست آوری. علی و عاصی تلفنی با هم صحبت می کنند و قرار ملاقات می گذارند. دمیر، علی و عاصی را که در کافه نشسته و مشغول حرف زدن هستند می بیند. عاصی به علی میگوید می خواهم در کاری که انجام می دهم سهیم باشم(پیشنهاد خرید سهام) و علی هم قبول میکند. احسان، کریم، دمیر و علی را به جلسه دعوت میکند. محل جلسه خانه احسان است. دمیر عاصی را می بیند و بی تفاوت از کنارش عبور میکند. احسان از کریم و دمیر می خواهد که در کارخانه لبنیاتی علی مشارکت کنند. کریم این پیشنهاد را می پذیرد ولی دمیر هنوز جواب مشخصی نداده. عاصی وارد جلسه می شود و همه را به شام دعوت میکند.
خلاصه قسمت 56 و 57 عاصی:
دمیر نمی خواهد بماند ولی با اصرار احسان پیشنهاد شام را قبول میکند. در جلسه شام، علی خطاب به احسان میگوید به عاصی پیشنهاد کار داده و عاصی هم پذیرفته است. دمیر که از این موضوع جا خورده است، خطاب به عاصی میگوید نمی دانستم دنبال کار میگردی و عاصی هم میگوید علی پیشنهاد داد و من پذیرفتم. احسان از دمیر و کریم می خواهد که برای بازدید از محل کارخانه به اسکندرون بروند. صبح روز بعد، دمیر، ملک و سهیلا را هم با خود به اسکندرون می برد. علی با ماشین به دنبال عاصی می آید. ضیا که حقوق ماه اول خود را گرفته دوستانش را به بار دعوت میکند. در بار، جمال، ضیا را می بیند و ضیا بلافاصله محل را ترک میکند. دمیر، عاصی را سوار بر ماشین علی می بیند، چند دقیقه مکث میکند و حرکت میکند. رولا به درمانگاه می رود و تست بارداری می دهد. دمیر، ملک و سهیلا را به خانه یکی از بستگان می آورد و خودش به محل پروژه می رود. پس از بازدید از محل، دمیر علی و عاصی به هتل می روند. در لابی هتل، دمیر به عاصی میگوید چگونه پیشنهاد کار کسی را که هنوز نمی شناسی قبول کرده ای و عاصی جواب می دهد من بر خلاف تو به علی اعتماد دارم. عاصی می گوید می خواهم سهامدار شرکت علی شوم و بعد از مدتی مزرعه را از تو پس بگیرم. سهیلا به سر مزار شوهرش رفته و با او صحبت میکند. نتیجه تست رولا نشان می دهد که او باردار است. رولا می خواهد به ضیا خبر دهد ولی نمی تواند او را پیدا کند. دمیر با عاصی و علی درباره جزییات نقشه ها بحث میکند. ملک با تلفن به او خبر می دهد که حال سهیلا مساعد نیست. ضیا دریک کافه به دوستانش می گوید که از شرایط جدید خسته شده و دنبال موقعیتی است که رولا را ترک کرده و فرار کند. رولا که می خواهد خبر حاملگی را به ضیا بدهد با شنیدن حرف های ضیا ناراحت شده و در حالی که گریه میکند می رود. سلماشیخ مشغول دلبری از جمال است. او به جمال می گوید به خاطر بدهی باید برای پانسیون کار کند و جمال میگوید من همه بدهی را پرداخت میکنم. دمیر، ملک و سهیلا در کنار ساحل مشغول پیاده روی هستند. کریم به فاطن تلفن می زند و از او می خواهد که سریعا به خانه بیاید. موقع شب، عاصی و علی با هم در کنار ساحل قدم می زنند. دمیر از فاصله دور این صحنه را می بیند و ناراحت می شود. هر سه دور میز شام جمع می شوند. دمیر که می بیند عاصی گردنبند را درآورده به او میگوید: مثل این که از گردنبند خوشت نیامده. عاصی جوابی نمی دهد. علی درباره گذشته صحبت می کند. دمیر به او می گوید ظاهرا تو در دوران بچگی مشکلی نداشته ای. و او می گوید چرا مشکل داشتم ولی همه را فراموش کرده ام و می خواهم زندگی جدیدی تجربه کنم. دمیر می گوید من درونگرا هستم و خیلی سخت می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم. عاصی احساس سردرد و خستگی میکند. دمیر می گوید می خواهی تو را به دکتر ببرم و او جوابی نمی دهد. عاصی روی یک صندلی نشسته و به فکر فرو می رود. دمیر که فکر میکند عاصی در اتاق خودش است در اتاق را می زند ولی جوابی نمی گیرد. دمیر از پنجره هتل، بیرون را نگاه می کند و عاصی را که روی صندلی خوابیده می بیند. دمیر پتو می برد و روی عاصی می اندازد و می بیند که عاصی گردنبند را به گردن انداخته. فاطن برای کریم تخم مرغ درست کرده و کریم میگوید چون غذای خودمان است آن را می خورم. در کنار ساحل، علی از دمیر می پرسد آیا کسی در زندگی عاصی هست و دمیر جواب مشخصی نمی دهد و می گوید تو تازه با عاصی آشنا شده ای و باید صبر کنی. علی می گوید من از همان برخورد اول عاشق عاصی شده ام. باز دمیر جواب مشخصی نمی دهد و می گوید اگر او را بشناسی به جواب سوالاتت می رسی. صبح روز بعد دمیر به علی و عاصی می گوید باید به سراغ خاله و ملک بروم. ملک به اتاق سهیلا می رود ولی او خانه را ترک کرده است. دمیر و ملک به دنبال او می روند و او را در حالی که سر قبر شوهرش خوابیده پیدا می کنند. رولا به سردی با ضیا صحبت می کند و به او می گوید که باید به فکر طلاق باشد. رولا هنوز خبر حاملگی را به وی نداده. در مسیر بازگشت، علی با راهنمایی عاصی از یک تپه تاریخی دیدن میکند. علی و عاصی به خانه بر میگردند و احسان در مورد نتیجه کار با علی صحبت می کند. علی می گوید نتیجه خوب بوده و می تواند با دمیر همکاری کند. احسان می گوید هنوز در مورد این که عاصی در قبال دریافت سهام برای شما کار کند مطمئن نیستم. ملک برای اولین بار علی را می بیند و می گوید من خواهر دمیر هستم. علی می رود و ملک و عاصی پیاده روی می کنند. احسان که نگران وضعیت سهیلاست وضعیت او را از دمیر می پرسد. دمیر می گوید که او وضعیت خوبی ندارد و از نظر روحی و روانی ضعیف شده است. اصلان به خانه سهیلا می رود و با او صحبت میکند و از او می خواهد که گذشته را فراموش کند و به آینده فکر کند. بعد از این که سهیلا می خوابد احسان به دمیر می گوید که وضعیت سهیلا خوب نیست و باید دکتر روان پزشک او را معاینه کند. نریمان به عاصی می گوید بین دمیر و علی، دمیر انتخاب بهتری برای توست چون پسر خوبی است و ما او را می شناسیم. یکی از دوستان جمال با تلفن به او خبر می دهد که سلماشیخ را با یک مرد در خیابان دیده است. جمال به سراغ سلماشیخ می رود و مشخص می شود که آن مرد معتقد است که صدای سلماشیخ خوب است و می تواند برای او آلبوم منتشر کند. رولا با ضیا صحبت میکند و به او میگوید بهتر است به طلاق فکر کنی و ضیا می گوید قصد دارم وکیل بگیرم. احسان، یک جلسه ترتیب داده تا درباره جزئیات کارخانه با دمیر و علی بحث کنند. در پایان جلسه، دمیر به احسان میگوید که به خاطر مشکلات کاری و بحث سهیلا ترجیح میدهد از کار با علی خارج شود. احسان می گوید می دانم که دوباره با عاصی به مشکل خورده ای ولی بهتر است درباره پیشنهاد کاری علی فکر کنی. دمیر میگوید عاصی مسیر زندگیش را پیدا کرده است. سپس احسان، دمیر را متقاعد میکند که کار با علی را ادامه دهد.
خلاصه قسمت 58 و 59 عاصی:
علی و دمیر با هم صحبت میکنند. علی می گوید چرا در جلسه وقتی در مورد عاصی صحبت میکردم ساکت بودی و چیزی نگفتی، سپس میگوید آیا بین تو و عاصی رابطه ای وجود دارد و دمیر باز جواب نمی دهد و می گوید بهتر است در اینباره صحبت نکنیم. جمال به سلماشیخ میگوید من حاضر نیستم برای تهیه آلبوم هزینه کنم. دمیر، بالاخره مسئله خودکشی سهیلا را به کریم، فاطن و لیلا می گوید و از آنها می خواهد که بیشتر مراقب سهیلا باشند. رولا با عاصی صحبت میکند و به او می گوید که باردار است ولی ضیا می خواهد طلاق بگیرد. رولا به عاصی می گوید که می خواهد بچه را سقط کند. عاصی سعی می کند او را منصرف کند. روز بعد، عاصی بالاخره موفق می شود رولا را از تصمیمش در سقط کردن بچه منصرف کند. دمیر با سهیلا صحبت می کند، آدرس یک دکتر روانپزشک را به او می دهد و از او می خواهد که به دکتر مراجعه کند. علی به مزرعه آمده و به دمیر می گوید عاصی می خواهد به او اسب سواری یاد بدهد. عاصی به محل کار دمیر آمده تا با ضیا صحبت کند. دمیر او را می بیند. دمیر با طعنه می گوید: چه قدر کلاس اسب سواری زود تمام شد و بعد میگوید نمی دانستم که تو برای آموزش اسب سواری به علی مشتاق هستی و سپس با ناراحتی می گوید من به تو گفته بودم که به کمی زمان نیاز دارم ولی تو به حرف من گوش نکردی. عاصی با ناراحتی می گوید چرا همیشه من را مقصر می دانی و دمیر هم میگوید نه تو مقصر نیستی و اتاق را ترک میکند. ضیا وارد اتاق می شود. عاصی به ضیا می گوید که رولا حامله است بنابراین باید بیشتر به او توجه کنی. علی ، می خواهد شب میهمانی مفصلی ترتیب دهد تا دمیر و عاصی اسناد کارخانه را امضا کنند. عاصی زودتر از موعد به دفتر علی می رود و به او می گوید که دمیر هم می آید. علی بدون اطلاع عاصی با دمیر تماس می گیرد و تاریخ دیگری برای امضای قرارداد تعیین میکند. سهیلا به مطب روان پزشکی که دمیر معرفی کرده بود می رود. سهیلا و ملک مشغول خرید کردن هستند. سهیلا به همراه اصلان وملک و لیلا به میهمانی کریم و فاطن می روند. سر میز شام، فاطن از دمیر می پرسد: چرا تو به جلسه امضای قرارداد نرفتی؟ دمیر میگوید چون جلسه کنسل شد ولی فاطن میگوید عاصی برای امضا رفته است. دمیر ناراحت می شود. ضیا با رولا صحبت میکند و از اینکه مدتی به او بی توجه بوده از او عذرخواهی میکند. سهیلا از سر میز شام بلند می شود و به اتاق خواب فاطن میرود. دمیر از خانه کریم خارج می شود. او می خواهد تلفن عاصی را بگیرد ولی منصرف می شود. علی و عاصی در کنار آب مشغول شام خوردن و صحبت کردن هستند. در خانه کریم، سهیلا در اتاق خواب بدون این که کسی متوجه شود مشغول گریه کردن است. دمیر با عصبانیت با علی صحبت میکند و از او می پرسد چرا به وی دروغ گفته. علی هم می گوید: از این به بعد از شما اجازه می گیرم. دمیر با مشت به صورت علی ضربه می زند. دمیر می گوید باید عاصی را فراموش کنی ولی علی می گوید من که به تو گفته بودم کسی در زندگی عاصی هست یا نه و تو جواب ندادی. دمیر می گوید الان فهمیدی که جواب من چیست؟ علی میگوید من باید در این باره با خود عاصی صحبت کنم و ببینم آیا اوهم عاشق توست؟ علی می گوید من به راه خودم ادامه می دهم و تو بهای این مشت را یک روز می پردازی. دمیر هم با لبخند میگوید هر کاری می خواهی انجام بده. سهیلا که در رویا خواهرش را می بیند با او حرف می زند. ملک و اصلان وارد می شوند، سهیلا بدون اینکه چیزی بگوید اطراف را نگاه میکند. اصلان، ملک و لیلا سهیلا را به خانه می آورند. او شرایط روحی خوبی ندارد. دمیر می گوید با این که او دکتر روانپزشک را دیده وضعیتش بدتر شده. اصلان می گوید فردا با دکتر روان پزشک صحبت می کند. سهیلا در خواب صدای خواهرش را می شنود که با او حرف می زند. او وحشت زده از خواب بلند می شود. او با سرعت به طرف اصبل خانه احسان حرکت میکند. نریمان از فاصله دور سهیلا را می بیند ولی نمی شناسد. نریمان که ترسیده با اسلحه به طرف سهیلا می رود ولی او را می شناسد. روز بعد، ضیا به رولا می گوید که می تواند خبر بارداری را به همه اعلام کند. علی، در دفتر نشسته و مشغول خواندن روزنامه است. از طریق روزنامه می فهمد که امروز روز تولد عاصی است. روی میز صبحانه، رولا و ضیا خبر بارداری را اعلام میکنند. همه خوشحال می شوند. نریمان با تلفن خبر را به فاطن می دهد. فاطن می گوید جشن بارداری رولا و تولد عاصی با هم برگزار شود. دمیر به دفتر علی می رود تا اسناد کارخانه را امضا کند. دمیر عاصی را می بیند. عاصی می پرسد چرا دیشب برای امضای قرارداد نیامدی و دمیر می گوید نتوانستم بیایم. دمیر با طعنه میگوید: جشن دو نفره چه طور بود؟ و عاصی می گوید بهتر که تو نیامدی چون در اسکندرون که تو بودی خوب نبود. عاصی می گوید: اگر با بودن من ناراحت می شودی بگو. دمیر میگوید: عاصی این طورنیست، فراموش نکن دنیا فقط به خاطر تو نمی چرخد. عاصی به دفتر علی می رود. علی می خواهد که عاصی درباره دمیر حرف بزند ولی عاصی موضوع بحث را عوض می کند. اصلان متوجه می شود که سهیلا اصلا به دکتر روانپزشک نرفته بوده. ملک و سهیلا به محل کار جدید اصلان می آیند. کریم و فاطن و علی با هم ناهار می خورند. فاطن می گوید جشن تولد عاصی است و می خواهند او را سورپرایز کنند. علی می گوید من هم می خواهم مشارکت کنم. سهیلا به اصلان می گوید نگران من نباش، من حالم خوب است. کریم به دمیر می گوید: امشب جشن تولد عاصی است و می خواهند در مزرعه او را سورپرایز کنند. دمیر می گوید فعلا روابط من و عاصی خوب نیست. کریم می گوید: عاصی هنوز از ماجرای سهیلا بی خبر است. دمیر می گوید ای کاش از اول ماجرای سهیلا را به عاصی گفته بودم. کریم می گوید الان هم دیر نیست. دمیر می گوید این ماجرا را به عاصی می گویم ولی امشب می خواهم با خاله باشم. علی مشغول انتخاب طلای گران قیمت برای تولد عاصی است. عاصی با اسبش حرف می زند و می گوید امروز روز تولدم است ولی کسی به فکر من نیست. کریم و فاطن به مزرعه می آیند و عاصی را می بینند. علی هم می آید. علی و احسان و عاصی درباره شرایط قرارداد با هم صحبت میکنند. جمال هم وارد جلسه می شود و علی از او استقبال می کند.
خلاصه قسمت 60 و 61 عاصی:
جمال به علی می گوید که قصد دارد با او مشارکت کند و علی هم از کار با جمال استقبال میکند. علی می خواهد که عاصی آموزش اسب سواری به وی را ادامه دهد. جمال که در کنار احسان نشسته سعی میکند با او حرف بزند ولی احسان چیزی نمی گوید و به بهانه کار میز را ترک میکند. احسان، تلفنی با اصلان صحبت میکند و می گوید از طریق نریمان از ماجرای دیشب با خبر شده. احسان از اصلان می خواهد که سهیلا را تنها نگذارد. نریمان هم پنهانی مشغول گوش کردن به صحبت احسان و اصلان است. علی به عاصی می گوید تو به من اسب سواری یاد می دهی و من هم به تو رانندگی با قایق. عاصی از این پیشنهاد ناراحت می شود. علی به عاصی می گوید کسی در زندگی تو هست؟ عاصی جوابی نمی دهد. اصلان، ملک و لیلا، سهیلا را به خانه یکی از اهالی روستا آورده اند. ملک می گوید او خانم خوبی است با او حرف بزن و خودت را خالی کن. برای تولد عاصی همه جمع شده و آماده سورپرایز کردن او هستند. علی به بهانه دیدن احسان به مراسم می رود. همه اعضا خانواده به عاصی تبریک می گویند، او کاملا ذوق زده شده است. دمیر که در مراسم حاضر نیست برای عاصی گل و هدیه خریده است. او یک سفره کوچک پهن کرده هدیه عاصی را در آن گذاشته و به افق خیره شده است. علی گردنبند را به عاصی می دهد و از او می خواهد که آن را به گردن بیاویزد. نریمان می آید و گردنبند را می گیرد. یکی از بچه های مدرسه می خواهد عاصی را به پیش دمیر ببرد ولی همه عاصی را برای بریدن کیک صدا میکنند. آن بچه می گوید یک نفر روی تپه منتظر توست ولی عاصی نمی شنود. هنگام عصر، دمیر منتظر عاصی است، احسان به او تلفن می کند و از او می خواهد که در جشن تولد شرکت کند ولی دمیر می گوید سعی میکنم بیایم. دمیر با ماشین از کنار مراسم عبور می کند و با عاصی چشم در چشم می شود. هنگام شب، عاصی روی تخت نشسته و هدایای تولدش را نگاه میکند. او گردنبند دمیر را در می آورد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده آن را در جعبه می گذارد. روز بعد، کریم به دمیر می گوید که علی برای عاصی گردنبند خریده است. دمیر ناراحت می شود. علی با کریم تماس می گیرد و دمیر و عاصی را به یک جلسه معرفی دعوت میکند. دمیر کادویی که برای عاصی خریده بود را به دفنه می دهد و می گوید این را به عاصی بده. دفنه میگوید خود تو باید به عاصی کادو بدهی. عاصی وارد خانه می شود. عاصی به دمیر می گوید چرا به میهمانی نیامدی و او میگوید دعوت نشده بودم. عاصی می گوید کسی دعوت نشده بود و من هم سورپرایز شدم. دمیر می گوید علی هم دعوت نشده بود!!!! دمیر می بیند که عاصی گردنبند را درآورده، خیلی ناراحت می شود و می رود. دمیر در محل کار خود با آن پسر مدرسه ای که روز تولد باید به عاصی می گفت که دمیر منتظرت است صحبت میکند و می فهمد که آن بچه نتوانسته با عاصی حرف بزند. علی می خواهد عاصی را به قایق سواری ببرد و از او می خواهد که گردنبندی که برایش کادو خریده بود را بیندازد. عاصی به اتاق خودش می رود و گردنبند علی را می اندازد. دمیر می خواهد به عاصی زنگ بزند و از او عذرخواهی کند ولی کریم به او می گوید که عاصی و علی مشغول قایق سواری هستند. کریم می گوید باید در میهمانی شب شرکت کنی و قافیه را به علی نبازی. موقع شب، علی میهمانی مفصلی گرفته و دمیر و عاصی را به شرکایش معرفی میکند. کریم و دفنه و لیلا هم حاضر هستند. دمیر با ناراحتی از عاصی می پرسد گردنبند را چه کسی بهت داده؟ و عاصی جواب نمی دهد. علی می گوید من به او دادم. دمیر عصبانی و ناراحت مجلس را ترک میکند. ناگهان یکی از زنان گارسون از دمیر خواهش می کند که چند لحظه با او برقصد، عاصی در همین حالت دمیر را می بیند. دمیر سوار ماشین می شود ولی زینب(زن گارسون) را می بیند که در حال فرار کردن است و یک نفر دنبالش است. دمیر با ماشین، زینب را سوار میکند. زینب از مشکلات خانوادگی خود می گوید و دمیر گوش می دهد. زینب مقابل یک مسافرخانه از دمیر تشکر میکند و پیاده می شود ولی دمیر می گوید من تو را به یک جای مطمئن می برم. عاصی از علی خداحافظی میکند. علی از او می خواهد که فردا کار را شروع کند و عاصی قبول میکند. دمیر، زینب را به خانه قدیمی خودش می برد و به او میگوید شب می توانی اینجا بخوابی و تلفنش را هم به او می دهد. در اتاق خواب، عاصی گردنبند دمیر را نگاه میکند و به فکر فرو می رود. روز بعد، همان پسری که به دنبال زینب بود، سعی میکند آدرسی از او به دست بیاورد. او سطل زباله را جستجو میکند و نام یک شرکت را پیدا میکند. او به محل شرکت می رود و با پرس وجو آدرس هتلی که زینب در آن اقامت دارد را پیدا میکند(او هنوز نمی داند که دمیر به زینب پناه داده). فاطن به کریم می گوید می خواهد به شرکت بیاید و با دمیر درباره عاصی حرف بزند. دمیر برای زینب صبحانه و بلیط برگشت خریده و می گوید تو را تا ترمینال می برم. عاصی به محل کار علی می رود و علی دفتر او را نشان میدهد. عاصی از امروز به عنوان مدیر داخلی و یکی از سهامداران شرکت علی مشغول به کار شده است. دمیر و زینب وارد ترمینال می شوند، آن پسر هم در تعقیب زینب در ترمینال است. دمیر و زینب از فاصله دور او را می بینند. زینب می گوید باید فرار کنیم. او هم آن ها را می بیند. دمیر زینب را به خانه قدیمی می آورد، و می گوید عصر دوباره تو را به ترمینال می برم. در محل کار، فاطن از دمیر می خواهد با عاصی حرف بزند و همه چیز را به او بگوید ولی دمیر می گوید عاصی گردنبندی که من برایش خریده بودم درآورده و چیز دیگری به گردن انداخته و همه چیز بین من و عاصی تمام شده است. دمیر می گوید من اشتباه کردم ولی عاصی بیشتر از من اشتباه کرد و مرا رها کرد و به کس دیگری اعتماد کرد. دمیر در حالی که ناراحت است می گوید همه احساس من به عاصی تمام شد و من او را فراموش کرده ام. عاصی به دمیر تلفن می زند و می گوید در مورد شرکت چند سوال دارم. دمیر می گوید به محل کار من بیا تا با هم صحبت کنیم. دمیر می گوید چیز دیگری به جز بحث در مورد شرکت هست؟ و عاصی می گوید نه. علی و عاصی به دفتر دمیر می روند. دمیر خطاب به عاصی می گوید نیاز نیست من در همه جلسه ها حاضر باشم. ماهی یک بار من و احسان در جلسه ها شرکت می کنیم و در بقیه موارد منشی من به جای من در جلسه حاضر می شود. دمیر خطاب به عاصی می گوید ظاهرا روابط شما به هم نزدیکتر شده است. به علی تلفن می شود و او می رود. دمیر به عاصی میگوید: من عادت دارم تو را سوار بر اسب در مزرعه ببینم. عاصی می گوید همه چیز تغییر کرده. دمیر می گوید خوب فکر کن عاصی، و بعد می گوید: اگر ادامه بدهی ترکت میکنم. فاطن به عاصی تلفن می کند و از او می خواهد که همدیگر را ببینند. علی و دمیر با لحنی نه چندان خوب با هم حرف می زنند.
خلاصه قسمت 62 و 63 عاصی:
ملک با تلفن با علی تماس می گیرد و از او درباره مشکل دستش سوال میکند( در زمان خودکشی مادر، او دمیر وملک را با خود به پایین پرتاب میکند و بر اثر این اتفاق ملک ازناحیه دست آسیب می بیند). علی ملک را به یک رستوران دعوت میکند تا درباره مشکلش با هم صحبت کنند. فاطن با عاصی درباره دمیر صحبت میکند و ماجرای خودکشی سهیلا را به او می گوید. عاصی می گوید چرا دمیر خودش این مساله را به من نگفت و فاطن می گوید چون سهیلا از او خواسته بود که کسی از ماجرا مطلع نشود. عاصی به فکر فرو می رود. رشید(همان پسری که زینب را تعقیب می کند) با دوستانش صحبت میکند و از آنها می خواهد که از طریق پلاک ماشین دمیر را پیدا کنند. زینب تلفنی با دمیر صحبت میکند و میگوید بیرون از در صداهایی می شنود. دمیر می گوید به جز من کسی کلید خانه را ندارد. احسان با سهیلا صحبت میکند. او می خواهد سهیلا را به کوه ببرد. ملک به رستورانی که علی رزرو کرده می رود. علی می گوید برای درمان دستت با یک دکتر متخصص در پاریس صحبت کرده ام و او موافقت کرده است، فقط باید قبول کنی تا من برای سفرت به پاریس برنامه ریزی کنم. عاصی در راه مزرعه همان بچه مدرسه ای را می بیند. او به عاصی می گوید که روز تولدت دمیر می خواست سورپرایزت کند و برایت روی تپه سفره مخصوصی چیده بود ولی من نتوانستم به تو بگویم. عاصی می خواهد دمیر را ببیند. اصلان، علی و ملک را می بیند. عاصی به خانه می رود، گردنبند علی را در می آورد و گردنبند دمی را آویزان میکند. دوستان رشید، به او می گویند که آن ماشین مربوط به دمیر بوده است. عاصی تلفنی با فاطن صحبت میکند و به او می گوید من در مورد دمیر اشتباه کردم و خیلی او را دوست دارم. عاصی می گوید وقتی او نیست انگار چیزی را گم کرده ام. عاصی در خانه قدیمی را می زند و زینب در را باز میکند. او می بیند که زینب برای دو نفر میزناهار پهن کرده است. عاصی که خیلی ناراحت شده خداحافظی میکند و می رود. احمد که شرکت دمیر را پیدا کرده می خواهد او را ببیند ولی منشی می گوید او الان در شرکت نیست. دمیر به خانه قدیمی می آید و متوجه می شود که چند دقیقه قبل عاصی به در خانه آمده بوده است. او سعی میکند تلفن عاصی را بگیرد ولی عاصی جواب نمی دهد. دمیر چند بار عاصی را می گیرد ولی نمی تواند با او صحبت کند. دمیر با تلفن از فاطن می خواهد که با عاصی صحبت کند. عاصی به فاطن می گوید که خسته است و می خواهد به مزرعه برود و استراحت کند. فاطن بلافاصله با دمیر صحبت می کند و دمیر به طرف مزرعه حرکت میکند. دمیر، ماشین عاصی را پیدا میکند و با زحمت او را متوقف میکند. عاصی می گوید به در خانه رفتم و آن دختر را دیدم. دمیر می گوید آن دختر به من پناه آورده و من می خواهم به او کمک کنم. هیچ رابطه ای بین من و آن دختر وجود ندارد. عاصی می گوید تو خیلی مرموزی و من به تو اعتماد ندارم. دمیر می گوید من از از روزی که گردنبند را درآورده ای به تو اعتماد ندارم. دمیر می گوید من واقعیت را به تو گفتم بهتر است خوب به آن فکر کنی تا بفهمی مقصر من هستم یا تو. ضیا و رولا در خیابان یکدیگر را می بینند، ضیا به رولا می گوید می خواهم به خاطر جشن بارداری تو به یک رستوران برویم. عاصی در مزرعه در حال قدم زدن است که علی را سوار بر اسب می بیند. عاصی می گوید تو که سوارکاری بلد نبودی و علی می گوید برای رسیدن به تو مجبور بودم دروغ کوچکی بگویم. عاصی که ناراحت شده می گوید چه طور می توانی به همین راحتی به من دروغ بگویی حتما پیشنهاد کاری هم دروغ است. علی می گوید من کار را با مسائل شخصی ترکیب نمی کنم. عاصی می گوید خسته ام و می خواهم استراحت کنم و از علی خداحافظی میکند. زینب به خاطر این که برای دمیر مشکل درست کرده از او عذرخواهی میکند. ملک که تنهاست با تلفن از عاصی می خواهد که به خانه آنها بیاید. دمیر و زینب هم در حال حرکت به سمت مزرعه هستند. ضیا و رولا در رستوران مشغول شام خوردن و تفریح هستند که مادر ضیا تماس میگیرد و خبر مرگ پدر ضیا را به او می دهد. جیلان به خانه جمال آمده و به او می گوید که میخواهد به یک مدرسه موسیقی در استانبول برود و از او می خواهد که به وی کمک کند.  ملک به عاصی می گوید که علی می خواهد برای درمان دست، او را به پاریس بفرستد. عاصی میگوید موضوع را به دمیر گفته ای؟ و ملک می گوید دمیر هنوز به خانه نیامده. احسان و سهیلا به یک روستا در کوه رفته اند. در هنگام برگشت ماشین احسان خراب شد و او مجبور است شب را در یک خانه و در کنار سهیلا بماند. دمیر با تلفن به ملک می گوید که آماده باش می خواهیم به مرسین(شهری در ترکیه) برویم. احمد و دوستانش شبانه مزرعه دمیر را پیدا کرده اند. دمیر و زینب وارد مزرعه شده اند و عاصی و کارگر مزرعه آنها را می بینند. عاصی با ناراحتی با دمیر و زینب چشم در چشم می شود. احمد اسلحه را به طرف دمیر نشانه گرفته است، عاکاشه از پشت صدای آنها را می شنود. او به پلیس زنگ می زند و از کارگر دمیر می خواهد که موضوع را به او اطلاع دهد. احمد می خواهد تیراندازی کند ولی کارگر دمیر به او خبر می دهد و دمیر، ملک و زینب روی زمین دراز میکشند. صدای تیراندازی شدید از مزرعه دمیر باعث می شود که عاصی به طرف آنجا حرکت کند. ماموران پلیس وارد مزرعه می شوند. دمیر و احمد با هم رو در رو می شوند. عاکاشه هم از پشت وارد می شود و احمد را مجبور می کنند تفنگش را بیندازد. احسان و سهیلا روی یک میز در کنار هم نشسته و درباره خاطرات گذشته صحبت میکنند. زینب به پلیس ها می گوید این مرد(رشید) می خواهد به زور با من ازدواج کند ولی من نمی خواهم. دمیر از زینب دفاع میکند. پلیس ها احمد را می برند. عاصی از فاصله دور صحبت های آنان را گوش میکند و فکر می کند دمیر با زینب ارتباط دارد. عاکاشه که می خواهد ماجرا را برای عاصی و نریمان فاطمه تعریف کند می گوید دمیر زینب را به خانه آورده و او بعد از آشنایی با دمیر ارتباط با نامزد قبلی اش(رشید) را لغو کرده و احمد به خاطر این قصد داشته به او آسیب بزند. عاصی که فکر میکند دمیر می خواهد با زینب ازدواج کند غمگین و ناراحت روی صندلی نشسته است. رولا با تلفن خبر مرگ پدر ضیا را می دهد. اصلان و لیلا وارد خانه می شوند و با مشاهده ماموران پلیس و حضور زینب در داخل خانه تعجب میکنند. علی و کریم در یک بار با هم صحبت میکنند. علی از کریم درباره رابطه دمیر و عاصی می پرسد و کریم میگوید آنها خیلی به هم نزیک هستند ولی هنوز نمی توانند همدیگر را درک کنند. کریم می گوید من نمی خواهم در مسائل بین تو، دمیر و عاصی دخالت کنم. عاصی با اسب در مزرعه می چرخد و ملک را می بیند. ملک می گوید آن دختر(زینب) هنوز در خانه ماست. دمیر از فاصله دور سوار بر اسب می آید. عاصی او را می بیند و دور می شود. او با اسب به عاصی می رسد. دمیر می گوید من هیچ ارتباطی با آن دختر ندارم و فقط به او کمک کردم ولی عاصی قبول نمی کند و می گوید به خاطر آن دختر تیر اندازی شد و دمیر می گوید هیچ کس جای تو را برای من نمی گیرد و من فقط از آن دختر حمایت کردم. عاصی حرف دمیر را قبول نمی کند و ناراحت به سمت جاده می رود که ناگهان یک ماشین با سرعت زیاد به طرف او می آید ولی دمیر به سرعت عاصی را از جاده خارج میکند. دمیر می گوید نباید حرف های دیگران زندگی ما را خراب کند و عاصی بدون خداحافظی او را ترک میکند. صبح احسان که از سفر برگشته دمیر را در حالی که زینب سوار ماشین است می بیند. عاصی با کنایه میگوید آنها را به حال خودشان رها کن من با علی قرار دارم. احسان با تلفن به ضیا تسلیت می گوید و به فاطمه و نریمان می گوید باید سریعا به مراسم ختم برویم.  دمیر با زینب حرف می زند. او می گوید تو در مرسین هم امنیت نداری و باید برای حمایت از تو فکر دیگری کرد.
خلاصه قسمت 64 و 65 عاصی:
علی و راننده اش دمیر و زینب را در ماشین می بییند و راننده علی ماجرای تیراندازی دیشب را تعریف میکند. دمیر و زینب به اداره پلیس رفته اند تا بر علیه رشید شکایت کنند. عاصی و علی در حال خوردن قهوه با هم حرف می زنند. عاصی ناراحت است. علی میگوید تو به خاطر دروغ من ناراحتی، من فقط برای نزدیک شدن به تو دروغ گفم. او می گوید: قول می دهم دیگر هرگز به تو دروغ نگویم. بعد از کمی حرف زدن عاصی، می خندد. نریمان و احسان به مجلس ختم پدر ضیا می روند. نریمان همچنان از ارتباط احسان و سهیلا ناراحت و عصبانی است. جمال، مدارک شناسایی خود و سلماشیخ را به وکلیش می دهد و از او می خواهد که اقدامات مربوط به ازدواج را انجام دهد. به دستور دمیر یک محافظ شخصی برای زینب انتخاب می شود و او به مزرعه می رود. سهیلا از زینب می پرسد که تو چگونه به دمیر نزدیک شده ای؟ و زینب می گوید همه چیز اتفاقی بود و من نمی خواهم برای شما مشکلی درست کنم و در اولین فرصت از این جا می روم. سهیلا فکر میکند که دمیر و زینب با هم رابطه دارند. در محل کار، کریم درباره موضوع زینب با دمیر حرف می زند. دمیر می گوید او یک دختر بیچاره است که به من پناه آورده و من به او کمک کردم. کریم درباره ادامه ارتباط با زینب به او هشدار می دهد و می گوید علی خیلی به عاصی نزدیک شده است. دمیر میگوید علی در توهم است و به زودی واقعیت را می فهمد. عاصی سوار ماشین علی شده و با هم به مراسم ختم پدر ضیا می روند. جمال، که در تدارک ازدواج با سلماشیخ است از طریق تلفن از مرگ پدر ضیا باخبر می شود. در مراسم ختم، سلماشیخ به نریمان می گوید که جمال به او پیشنهاد ازدواج داده و برایش حلقه نامزدی خریده است. احسان با دمیر درباره تیراندازی دیشب حرف می زند و می گوید من به تو اطمینان دارم و می دانم که کار اشتباه انجام نمی دهی. عاصی و دمیر با هم حرف می زنند. دمیر می گوید عاصی چرا اجازه نمی دهی من واقعیت را بگویم، به حرف من گوش بده، تو عاصی واقعی نیستی، غرور چشم هایت را گرفته است، اگر با علی راحت هستی من به تو تبریک می گویم. علی رسما به دمیر می گوید که می خواهد به عاصی پیشنهاد ازدواج بدهد. رشید در پوشش کارگران مزرعه وارد مزرعه دمیر می شود. دمیر در حالی که زینب را سوار ماشین کرده عاصی را می بیند که سوار موتور سیکلت کورسی علی شده است. علی در حالی که عاصی سوار بر موتور است به او پیشنهاد ازدواج می دهد. عاصی به فکر فرو می رود. چنددقیقه بعد، عاصی از موتور پیاده می شود و می گوید من آمادگی ازدواج را ندارم نه با تو و نه با هیچ کس دیگر. فاطن، عاصی را می بیند و از او می خواهد به خانه او برود. عاصی در آن سوی خیابان دمیر را در کنار زینب می بیند که با هم خرید کرده اند. عاصی به فاطن می گوید علی به او پیشنهاد ازدواج داده و بلافاصله فاطن را ترک میکند. فاطن با عجله به دنبال دمیر می رود و به او می گوید که علی به عاصی پیشنهاد ازدواج داده. دمیر که ناراحت است به دنبال عاصی می رود. او عاصی را پیدا میکند و از او می پرسد به علی چه جوابی دادی و عاصی می گوید به او جواب مثبت دادم. شب، عاصی در اتاق خواب خودش، در حالی که گردنبند دمیر را در دست گرفته گریه می کند و دمیر هم در خانه، تابلویی که عاصی برای او خریده بود را محکم به زمین میکوبد ومی شکند. روز بعد، دمیر در ساحل در حال اسب سواری است و تمام روابطش با عاصی را مرور میکند. او با اسب در جلوی ماشین عاصی قرار میگیرد، او را نگاه میکند و می رود. جمال از فاطن می خواهد که شاهد عقد با سلماشیخ باشد. عاصی می خواهد برای امضای چند فرم به مزرعه دمیر برود و گردنبند علی را می بندد. دمیر به عاصی میگوید پدرت اصرار داشت که سندها را برای امضا بیاوری. سپس عاصی به گونه ای می ایستد که دمیر گردنبند علی را ببیند. جمال و سلماشیخ رسما ازدواج میکنند و قصد دارند همه اعضای فامیل را برای میهمانی دعوت کنند. عاصی که سوار ماشین دمیر شده می گوید: چرا تابلویی که برایت هدیه خریده بودم شکستی؟ دمیر با عصبانیت می گوید: تو واقعا می خواهی با دمیر ازدواج کنی و عاصی جواب می دهد مگر تو قصد نداری با زینب ازدواج کنی!!!. دمیر که عصبانی شده ماشین را نگه می دارد. عاصی پیاده می شود و دمیر به دنبالش می رود. دمیر می گوید: تو من را باور نداری من با زینب هیچ ارتباطی ندارم. دمیر با موتور در آن سوی جاده منتظر عاصی است. عاصی که عصبانی است سوار موتور علی می شود. ضیا به رولا می گوید چون مادرم تنهاست و به من نیاز دارد می خواهم اینجا در کنارش باشم. رولا هم قبول میکند و می گوید من هم در کنارت هستم و همینجا زندگی میکنم. رولا به خانه تلفن می کند و موضوع را به مادرش می گوید ولی او به شدت مخالفت میکند. فاطن که به خانه آمده می گوید پدربزرگ امروز عقد کرده و همه را برای میهمانی شام دعوت کرده است. نریمان مخالفت میکند و می گوید کسی نباید به این میهمانی برود ولی احسان خطاب به فاطن و جیلان می گوید او پدربزرگ شماست و برای شما زحمت کشیده و شما باید در این میهمانی شرکت کنید. احسان خطاب به عاصی می گوید هر چه به گوشی دمیر زنگ می زنم جواب نمی دهد. اتفاقی افتاده است؟ چیزی تو را ناراحت کرده است؟
خلاصه قسمت 66 و 67 عاصی:
فاطمه به نریمان می گوید: چون همه طلاهای خودت را به جمال داده ای و ممکن است سلماشیخ طلاها را صاحب شود باید در میهمانی امشب شرکت کنی. نریمان وارد خانه می شود و به همه میگوید تصمیمش عوض شده و در میهمانی شرکت میکند. هنگام شب همه در میهمانی شرکت میکنند. نریمان که ناراحت است برخورد خوبی با سلماشیخ ندارد. جمال و نریمان در اتاق با هم حرف میزنند. نریمان می گوید آمدم تا طلاهای عروسی رولا را به من بدهی و بروم. جمال و نریمان با هم صحبت میکنند. فاطن و عاصی خصوصی با هم صحبت میکنند. فاطن می گوید به دمیر گفتی که با پیشنهاد علی مخالفت کردی؟ عاصی میگوید اتفاقا به او گفتم می خواهم با علی ازدواج کنم. نریمان با ناراحتی خطاب به سلماشیخ می گوید من نمی توانم این وضع را تحمل کنم و سپس مجلس را ترک میکند. عاصی به دنبال او می رود، نریمان به عاصی می گوید تو نباید به کسی که تو را فراموش کرده و به زن دیگری اعتماد کرده توجه کنی. عاصی میگوید دمیر دیگر برای من تمام شده است و من به او توجهی نمی کنم. دمیر می خواهد در مزرعه قدم بزند و زینب هم می خواهد همراه او برود. عاصی و نریمان، دمیر و زینب را که در کنار هم قدم می زنند می بینند. روز بعد، جمال از علی می خواهد که هر دو با هم در یکی از طرح های دمیر مشارکت کنند. عاصی به دیدار جمال می آید. آنها در کنار دریا کمی با هم صحبت میکنند. دمیر و عاصی برای رسیدگی به وضعیت حسین(بچه مدرسه ای که قرار بود روز تولد عاصی، به او بگوید که دمیر منتظرش است) به مدرسه می روند. فاطن، عاصی را در خیابان می بیند و از او می خواهد با دمیر حرف بزند و مشکلات را حل کند. عاصی جوابی نمی دهد. زینب، می بیند که رشید در بین کارگران مزرعه است ولی به دمیر چیزی نمی گوید. ملک در حال عبور از کنار کامیون حامل کارگران است. رشید از کامیون بیرون می پرد، ملک را گرفته و او را به گوشه ای می برد. عاصی این صحنه را می بیند، با تلفن دمیر تماس می گیرد و می گوید کسی ملک را به زور به داخل کلبه برده، زودتر خودت را برسان. دمیر با تفنگ به سمت کلبه می رود و زینب، عارف(کارگر مزرعه) را خبر می کند. او هم به سمت کلبه می رود. دمیر با مرد مسلح که می گوید برادر زینب است صحبت میکند و پس از کمی بحث می گوید من به شما پول می دهم و اگر نگران زینب هستید من با زینب ازدواج میکنم. عاصی که از پشت پنجره این صحبت را شنیده، در حالی که روی زمین نشسته گریه میکند. عاصی عصبانی وناراحت کلبه را ترک میکند. مرد مسلح بعد از اینکه از دمیر قول ازدواج با زینب را می گیرد محل را ترک میکند. ملک از دمیر می پرسد تو واقعا می خواهی با زینب ازدواج کنی؟ دمیر جوابی نمیدهد. دمیر و ملک به خانه بر می گردند. زینب از دمیر می پرسد برادر من در قبال آزادی ملک از تو چه درخواستی داشت؟ دمیر می گوید اول باید با ملک حرف بزنم. ملک در حالی که ناراحت است با سهیلا صحبت میکند و موضوع را به او می گوید. ملک با دمیر صحبت میکند و می گوید تو نباید به خاطر آن دختر زندگیت را خراب کنی. تو و عاصی عاشق هم هستید و همه این موضوع را می دانند. دمیر می گوید عاصی من را ترک کرد و من به خاطر او این تصمیم را گرفتم. من تصمیم دارم با زینب ازدواج کنم و این موضوع را به او می گویم. احسان با عاصی صحبت می کند ولی عاصی چیزی نمی گوید. احسان می گوید اگر موضوع درباره دمیر است قبل از اینکه تصمیمی بگیری خوب فکر کن. عاصی تصمیم می گیرد که اسبی که دمیر برایش کادو خریده را به او برگرداند. نریمان به خانه مادر ضیا رفته تا دخترش را ببیند. عاصی اسب را به مزرعه دمیر می برد و دمیر را می بیند، دمیر می گوید این اسب هدیه است. عاصی می گوید من به این هدیه نیازی ندارم. همه حرفهای تو در باره زینب را شنیدم. دمیر می گوید: تو زودتر از من تصمیم خود را گرفتی من هم تصمیم خود را گرفتم و دیگر به تو فکر نمی کنم. عاصی با ناراحتی اسب را به دست دمیر می دهد و می رود. دمیر می گوید روزی که گردنبند را از گردنت باز کردی از دلم خارج شدی برو وسعی کن فراموشم کنی. جمال و علی درباره زمین های دمیر صحبت میکنند و علی می گوید به شرطی که اسمی از من مطرح نشود من موافقم. عاصی گردنبند دمیر را در رودخانه می اندازد. احسان عاصی را می بیند. احسان می گوید من نمی دانم مشکلت چیست ولی حالا که گریه میکنی معلوم است مساله هنوز حل نشده است، گریه کن تا سبک شوی. دمیر با زینب حرف می زند و می گوید ما با هم در حضور همه و به صورت صوری ازدواج میکنیم و من حلقه دستت میکنم تا برادرت دست از سرت بردارد. دمیر میگوید دختری در زندگی من هست که من می خواهم با این کار او را فراموش کنم. دمیر می گوید هیچ یک از اعضای خانواده تو نباید از این موضوع مطلع شود. نریمان، اصرار دارد که رولا را با خودش ببرد ولی ضیا می گوید او از زندگی در این خانه راضی است. روز بعد، عاصی به رودخانه می رود و گردنبند را در می آورد و با خودش می برد. دمیر روی میز صبحانه اعلام  می کند که می خواهد با زینب ازدواج کند. همه با تعجب به او نگاه میکنند. دمیر می گوید من آزاد هستم و این تصمیم شخصی من است و به زودی آن را انجام می دهم. دمیر و کریم سوار ماشین می شوند، کریم میگوید تو چه طور با دختری که دیروز شناختی می خواهی ازدواج  کنی و دمیر می گوید او دختر خوبی است. در مسیر مزرعه دمیر و کریم به دیدن احسان می روند، عاصی و فاطن هم هستند. کریم به احسان میگوید دمیر می خواهد با زینب ازدواج کند. عاصی ناراحت می شود ولی احسان که تعجب کرده است به دمیر تبریک میگوید. علی هم وارد می شود. عاصی می گوید اسناد باید دوباره تنظیم شود چون دمیر از شراکت انصراف داده است.
خلاصه قسمت 68 و 69 عاصی:
برادر زینب به شرکت دمیر می آید و دمیر بابت توافق به او پول می دهد. علی که می بیند عاصی شرایط خوبی ندارد او را به کنار دریا می برد عاصی می گوید اگر هنوز می خواهی با من ازدواج کنی من با پیشنهادت موافقم. دمیر متوجه می شود که اصلان نتوانسته زمین هایی که قرار بود برای یکی از پروژه های دمیر فراهم کند را خریداری نماید. دمیر می فهمد که جمال در موضوع زمین ها مداخله کرده است. اصلان با کسانی که قرار بود زمین به او بفروشند ولی جمال آن ها را منصرف کرد درگیر شده و پلیس آنها را دستگیر می کند. علی و  عاصی به خانه بر میگردند که فاطن خبر دستگیری اصلان را به عاصی می دهد. دمیر به کریم میگوید جمال کسی نیست که چنین پولی خرج کند، من مطمئنم کسی به او کمک کرده است. سهیلا به پاسگاه پلیس می آید، جمال می گوید کسی که چاقو خورده شکایتی ندارد. دمیر به جمال می گوید مراقب کارهایی که می کنی باش و با عجله تصمیم نگیر. علی وارد می شود و دمیر می گوید حالا معلوم شد کسی که به جمال در مورد زمین ها کمک کرده کیست. نریمان به پاسگاه رفته و احسان و سهیلا را در کنار هم می بیند. فاطن به دمیر می گوید عاصی به خطر لجبازی با تو پیشنهاد ازدواج علی را پذیرفته است. دمیر می گوید مگر قبلا نپذیرفته بود؟ فاطن می گوید نه او مرتبه اول پیشنهاد علی را رد کرد ولی وقتی تو به زینب پیشنهاد ازدواج دادی عاصی هم پیشنهاد ازدواج علی را پذیرفت. دمیر به عاصی زنگ میزند ولی او جواب نمی دهد. دمیر سوار بر ماشین می شود ولی رشید هم او را تعقیب می کند. باران شدیدی می بارد. عاصی از پنجره بیرون را نگاه میکند. دمیر به اصطبل می رود و اسب عاصی را با خود می برد. دمیر سوار بر اسب می شود ولی اصلان را اسلحه به دست می بیند. او از اسب پیاده می شود و اسب را به اصبل بر می گرداند. او سوار ماشین می شود. رشید هم در تعقیب اوست. اصلان با اسلحه به خانه جمال می رود و دمیر هم به دنبال او می دود. رشید هم آن ها را تعقیب میکند. دمیر به سرعت اصلان را از خانه جمال خارج میکند. جمال، از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار می گیرد و بر روی تخت می افتد. عاصی همچنان از پنجره به بیرون نگاه میکند و تصور می کند که لباس عروس پوشیده و روی اسب قرار گرفته و دمیر را صدا می زند. دمیر زیر باران شدید عاصی را نگاه میکند. عاصی به پایین می آید. هر دو آنها در حالی که گریه می کنند یکدیگر را در آغوش میگیرند  آنها باز همدیگر را نگاه میکنند و دوباره یکدیگر را در آغوش می گیرند. دمیر می گوید می خواهم چیزی به تو بگویم. در همین لحظه ماشین پلیس از راه می رسد. چند روز میگذرد. مراسم چهلم جمال نزدیک است. دمیر به پاریس رفته است ولی همچنان با تلفن و نامه با عاصی در ارتباط است. نریمان که از شنیدن خبر کشته شدن پدرش در شوک به سر می برد خود را در اتاق حبس کرده است. عاصی از آشتی با دمیر خوشحال است و گردنبند دمیر را به گردن انداخته است. عاصی و فاطمه تلاش می کنند با او حرف بزنند ولی نمی توانند. مامور پست یک بسته که می گوید از طرف سلماشیخ و برای مراسم جمال است می آورد. دادستان جدید برای رسیدگی به پرونده قتل جمال وارد شهر شده است. بازپرس به دادستان می گوید تنها شاهد پرونده قتل، دمیر دوغان است که به پاریس رفته ولی به زودی بر میگردد. بازپرس می گوید چندین بار از دمیر بازجویی شده است ولی اطلاعات جدیدی به دست نیامده. نامیک(دادستان جدید) می گوید باید مجددا از هر کسی که کوچکترین ارتباطی با این پرونده دارد بازجویی صورت گیرد. یکی از بچه های روستا یک نامه عاشقانه از طرف دمیر برای عاصی می آورد. فاطن و کریم هم نامه را می بینند و کمی با عاصی شوخی می کنند. نریمان از اینکه سلماشیخ می خواهد برای جمال مراسم بگیرد به شدت عصبانی است. عاصی به اتاق خودش می رود، نامه های که دمیر برایش فرستاده را در کنار هم قرار می دهد، هنوز جای یک جمله خالی است. دمیر از پاریس زنگ می زند و بعد از کمی عاشقانه صحبت کردن می گوید من فردا بر می گردم و جمله آخر را خودم برایت می آورم. فاطن به عاصی می گوید چرا هنوز به علی نگفته ای که از ازدواج با او منصرف شده ای؟ عاصی میگوید هنوز نتوانستم این حرف را به او بزنم. احسان به خانه سلماشیخ می رود و از او می خواهد که برای برگزاری چهلم جمال با نریمان مشورت کند. عاصی تلفنی با دمیر صحبت میکند، دمیر می گوید احتمالا برای مراسم چهلم می آیم. کریم به سهیلا میگوید که دمیر فردا از استانبول به شهر می آید، کریم میگوید دمیر گفته که تصمیم دارد زینب را به استانبول بفرستد و سهیلا هم با این پیشنهاد موافقت می کند. عاصی به علی زنگ می زند و می گوید شب باید تو را ببینم. اصلان از اینکه روند تحقیقات پرونده جمال مجددا از اول آغاز می شود خیلی ناراحت شده و به سهیلا میگوید اگر پرونده از اول بررسی شود من احتمالا گیر می افتم. هنگام شب، عاصی علی را می بیند. عاصی می گوید دیگر نمی خواهم به سر کار بیایم، علی می گوید مهم نیست می دانستم که نمی توانم تو را به کار دفتری وادار کنم. سپس عاصی می گوید این مدت تو خیلی به خانواده ما کمک کردی ولی در مورد پیشنهاد ازدواج متاسفانه باید بگویم من فعلا قادر به ازدواج نیستم. علی میگوید: ازدواج یک تصمیم دو نفره است حالا که تو مایل نیستی من هم اصراری ندارم. عاصی می رود و علی که خیلی ناراحت شده میز غذا را واژگون میکند. در مزرعه عاصی به احسان میگوید از ازدواج باعلی منصرف شده. احسان می گوید نمی شود که یک روز تصمیم بگیری ازدواج کنی و یک روز منصرف شوی، تو با احساسات یک جوان بازی کردی و این خوب نیست، ما مشغول تعیین تاریخ عروسی بودیم که حالا می گویی منصرف شدی، امیدوارم که به زودی با یک تصمیم ازدواج جدید جلوی من قرار نگیری.
خلاصه قسمت 70 و 71 عاصی:
 سر میز صبحانه، ضیا می گوید حالا که حال مامان نریمان خوب شده من و رولا بر می گردیم و پیش مادرم زندگی میکنیم. نریمان با این تصمیم مخالف است و می گوید رولا باید پیش من باشد و بچه اش را اینجا بزرگ کند. کریم یک هتل مجلل طراحی و معماری کرده است و انجام مراسم افتتاحیه آن به عهده فاطن است. علی به دیدار نامیک(باپرس پرونده جمال) می رود و به او می گوید قبل از مرگ جمال، دمیر دوغان در حضور همه نوه های او، وی را تهدید کرده بود. علی میگوید امروز مراسم چهلم جمال است و همه اعضای فامیل حاضر هستند و شما می توانید روند دادرسی را شروع کنید. علی می گوید احسان و نریمان با دیدن شما خوشحال می شوند. نامیک با شنیدن اسم احسان به فکر فرو می رود. عاصی می خواهد یک سری وسایل را برای مراسم چهلم به خانه جمال ببرد. در مزرعه دمیر، سهیلا با زینب حرف می زند و به او می گوید چند روز دیگر تحمل کن همه چیز تمام می شود. عاصی برای استقبال از دمیر به فرودگاه رفته است ولی بلندگوی فرودگاه اعلام می کند که پرواز استانبول یک ساعت تاخیر دارد. عاصی منتظر پرواز دمیر است ولی نریمان از او می خواهد که به کمک او بیاید. عارف به استقبال از دمیر رفته و رشید هم آنها را تعقیب می کند. عاصی روی صندلی نشسته و به فکر دمیر است. ناگهان دمیر در مقابل او قرار میگیرد. عاصی بلند می شود و می گوید: چه قدر تغییر کرده ای؟ دمیر میگوید ای کاش می توانستم همین جا بغلت کنم. نریمان می آید و از دمیر می خواهد که به قسمت مردانه مجلس برود. نامیک وارد مجلس می شود. احسان با دیدن او از جایش بلند می شود و پس از چند لحظه او را می شناسد. احسان خطاب به نریمان می گوید نامیک همکلاسی دانشکده حقوق من بود و حالا بازپرس جدید پرونده جمال است. عاصی با اشاره به دمیر او را به قسمت خلوتی از مراسم هدایت می کند و سپس هر دو یکدیگر را در آغوش می گیرند. عاصی در حالی که می خواهد گریه کند باز دمیر را در آغوش میگیرد. نامیک، همه اعضای خانواده را در یک اتاق جمع کرده و می گوید از امروز روند رسیدگی به پرونده مجددا آغاز می شود و در مرحله اول پلیس برای ضبط و بررسی اسلحه به منزل شما مراجعه میکند. سهیلا در خانه منتظر دمیر است و از او به گرمی استقبال میکند. دمیر می گوید بازپرس پرونده جمال را از اول بررسی میکند، و ما نباید از اول چیزی را مخفی میکردیم( در مرحله اول بازجویی و به درخواست سهیلا، اصلان ورود به خانه جمال در شب حادثه را انکار کرده و دمیر نیز این موضوع را تایید کرده است). دمیر می گوید فردا یک پلیس برای ضبط تفنگ اصلان می آید و ما باید تفنگ را به او ارائه دهیم. دمیر به زینب میگوید که می خواهد او را به استانبول بفرستد.عاصی به کنار ساحل رفته و منتظر دمیر است. آنها کمی عاشقانه صحبت میکنند. عاصی می گوید از این که در ماجرای زینب به تو مشکوک بودم معذرت می خواهم، نمی دانستم که نیت واقعی تو کمک به او بوده. سپس عاصی سر بر سینه دمیر میگذارد و باز عاشقانه با هم حرف می زنند. رشید از پشت به زینب حمله می کند و دهانش را می بنند. دمیر به عاصی می گوید روند بازرسی پرونده جمال از اول شروع شده و ای کاش من چیزی را مخفی نمی کردم و از اول همه واقعیت را میگفتم. سهیلا با تفنگ زینب را نجات داده و رشید فرار میکند. دمیر می گوید باید راهی پیدا کنیم تا رشید دستگیر شود. پلیسها برای ضبط اسلحه وارد خانه جمال می شوند. سلماشیخ از برادرش که راننده اش هم هست می خواهد که به یک اتاق دیگر برود. عاصی به دمیر زنگ می زند و می گوید راه بردن زینب به فرودگاه را پیدا کرده است. نامیک و ماموران پلیس برای ضبط اسلحه ها به منزل احسان آمده اند. دمیر و عاصی سوار ماشین می شوند. عاصی کلاه گیس مصنوعی گذاشته و قیافه اش از دور شبیه زینب شده است. رشید از فاصله دور دمیر و عاصی را می بیند و فکر می کند او زینب است. رشید به دنبال آنها حرکت میکند، ماشین دمیر را متوقف میکند و با اسلحه به سراغ زینب می رود ولی وقتی در را باز میکند می گوید زینب کجاست که ناگهان دمیر از پشت به او حمله میکند و اسلحه اش را میگیرد. پلیس رشید را دستگیر می کند. کریم زینب را به فرودگاه برده تا ازآنجا به استانبول برود. دمیر و عاصی به تپه های تاریخی شهر رفته اند. عاصی کارت پستال های دمیر را روی سنگ های می گذارد و آخرین کارت را هم خود دمیر بیرون می آورد و در کنار بقیه قرار می دهد. معنی جمله این است: دوستت دارم عاشقت هستم. با من ازدواج میکنی؟ عاصی می گوید منتظر این روز بودم معلومه که موافقم. دمیر می گوید یک بار دیگه تکرار کن و عاصی میگوید بله با تمام وجود موافقم. روز بعد، رشید در زندان نامه نوشته و گفته روز قتل جمال، دمیر را دیدم که با اسلحه از خانه جمال بیرون آمد. نامیک می خواهد که دمیر و اصلان برای ادای توضیح احضار شوند. عاصی به دمیر میگوید در این شرایط نمی توانم با خانواده در مورد ازدواج صحبت کنم و دمیر میگوید مهم این است که تو بله را گفته ای، کمی صبر میکنیم. دمیر و عاصی به خانه قدیمی می روند، عاصی می گوید اگر دوست داشته باشی بعد از ازدواج در همین خانه زندگی میکنیم. دمیر می گوید با تو، تو خانه بچگی دیگر از خدا چه می خواهم.  دمیر برای عاصی از پاریس لباس عروس خریده است. عاصی مشغول پوشیدن لباس است که پلیس در می زند و می گوید بازپرس پرونده برای چند سوال شما را احضار کرده و الان منتظر شماست. عاصی به دمیر می گوید من هم با تو می آیم. اصلان در محوطه اداره پلیس دمیر و عاصی را می بیند. دمیر می گوید تفنگ را به ماموران تحویل دادی و اصلان میگوید نه. احسان و سهیلا به اداره پلیس می آیند و با دیدن عاصی تعجب میکنند. عاصی می گوید اصلان هم احضار شده است. دمیر به نامیک می گوید: روز حادثه وقتی به اتاق جمال رفتم، او زخمی و خون آلود روی تخت افتاده بود و یک نفر هم از طریق پنجره فرار کرد. من هم به پلیس و اورژانس زنگ زدم. در یک اتاق دیگر اصلان می گوید: روز حادثه من با اسلحه می خواستم جمال را بترسانم ولی دمیر آمد، من را از ویلا خارج کرد و اسلحه را از من گرفت. دمیر از نامیک تقاضای وکیل میکند. نامیک میگوید روز قتل، شما در حضور همه جمال را به قتل تهدید کردید، همان شب با اسلحه وارد خانه او شدید و یک شاهد هم حضور شما در خانه جمال را تایید کرده است، شما و اصلان فعلا تحت مراقبت هستید و اجازه خروج از شهر را ندارید. نامیک در اتاقش با احسان صحبت میکند. او میگوید طبق اظهارات یک شاهد دمیر و اصلان شب حادثه در خانه جمال بوده اند. او سپس می گوید: به نظر من دمیر و اصلان چیزی را مخفی میکنند ولی در حال حاضر نیاز به بازداشت نیست و پرونده در حال تکمیل است. علی، به دستیارش میگوید یک نفر علیه دمیر شهادت داده است، تحقیق کن که او کیست و دقیقا چه اطلاعاتی درباره دمیر دارد. احسان که به شدت عصبانی است وارد خانه سهیلا می شود و از دمیر و اصلان می خواهد که ماجرا را دقیقا برای او تعریف کنند. احسان بعد از شنیدن حرف های دمیر و اصلان خطاب به اصلان میگوید: چرا شب جنایت با اسلحه به خانه جمال رفتی؟ می خواستی او را بکشی؟ اصلان می گوید می خواستم بکشم ولی این کار را نکردم. سپس عاصی می گوید ما از این موضوع مطلع بودیم ولی به خاطر این که ناراحت نشوی چیز به تو نگفتیم. سهیلا می گوید با پیشنهاد من بچه ها مسئله را مخفی نگه داشتند. سلماشیخ به برادرش می گوید تو نباید در این خانه بمانی، رفت و آمد در این خانه زیاد شده و صلاح نیست تو اینجا باشی. عاصی به احسان می گوید ما فقط برای حمایت از اصلان قضیه را مخفی کردیم، چون نمی خواستیم او دچار مشکل شود. احسان می گوید: دمیر مظنون اصلی پرونده است، هم به خاطر اظهارات دروغ و هم به خاطر این که یک شاهد او را دیده است. دمیر میگوید آن اسلحه را به پلیس می دهیم ولی اسلحه شلیک نکرده و بی گناهی ما ثابت می شود. دمیر از اصلان می خواهد که اسلحه را به او تحویل دهد. دمیر میگوید این اسلحه مدرک بی گناهی ماست ولی اصلان میگوید من اسلحه را به تو می دهم و از این به بعد هر اتفاقی بیفتد خودت مسئول هستی. نریمان می خواهد لباس های جمال را بین فقرا تقسیم کند و برای این کار از راننده سلماشیخ و خود او کمک می گیرد.
خلاصه قسمت 72 و 73 عاصی:
دمیر، اسلحه را به اداره پلیس تحویل می دهد و می گوید این تفنگ من است نتیجه بررسی چه زمانی مشخص می شود؟ و مسئول پرونده می گوید چند روز طول میکشد. مقابل اداره پلیس، دمیر کریم را می بیند و پس از کمی صحبت به او می گوید که به عاصی پیشنهاد ازدواج داده است. کریم که خوشحال شده می گوید ظاهرا علی شکست خورده و معلوم نیست چه برنامه ای در سر دارد؟ دمیر هم می گوید من هم نگران رفتار او هستم. احسان در مزرعه به عاصی می گوید: اخیرا رفتارت تغییر کرده و به دمیر نزدیک شده ای، به خاطر همین به علی جواب رد دادی؟ عاصی می گوید مساله من با علی از اول اشتباه بود، ما با هم خوشبخت نمی شدیم، همان طور که شما گفتید انسان جایزالخطاست و من هم اینبار اشتباه کردم. احسان میگوید دراین باره به مادرت چیزی نگو، خودم با او صحبت می کنم. عاصی در حال پیاده روی است که دمیر را در ماشین می بیند و سوار می شود. پس از کمی عاشقانه صحبت کردن، عاصی می گوید می خواهم به جایی برویم که آرام شوی. آنها به یکی از مکان های تاریخی شهر می روند و باز عاشقانه صحبت میکنند. دمیر می گوید دوست داری عروسی همین جا برگزار شود و عاصی موافقت میکند. سپس همدیگر را در آغوش می گیرند. سر میز شام، نریمان از این که اصلان به خانه نیامده و در خانه سهیلا شام می خورد ناراحت است. در خانه سهیلا، لیلا می گوید که من نمی توانم با اصلان کار کنم و اگر او در شرکت باشد من کنار میکشم. سهیلا با لیلا به تندی صحبت میکند، لیلا ناراحت شده و میز شام را ترک میکند. عاصی در اتاق خوابش به فاطن و رولا میگوید که دمیر به او پیشنهاد ازدواج داده و او پذیرفته است. روز بعد، همه به سر خاک جمال رفته اند. نریمان ناراحت است و گریه میکند. دمیر به سهیلا می گوید که به عاصی پیشنهاد ازدواج داده و او پذیرفته است. علی به دستیارش میگوید وثیقه رشید را پرداخت کنید تا از زندان بیرون بیاید، من می خواهم با او صحبت کنم. عاصی در یک جلسه در دفتر علی شرکت میکند و خطاب به سایر شرکت کنندگان از حضور در یک پروژه اعلام انصراف میکند. عاصی و دمیر با هم ناهار می خورند، عاصی می گوید با توجه به شرایط اصلان مشکل است که موضوع ازدواج را با مادر مطرح کنم، دمیر میگوید نگران نباش من همه شرایط را درست می کنم. عاصی می گوید با توجه به شرایط فعلا باید مخفیانه همدیگر را ببینیم. عاصی می گوید سعی میکنم به وسیله فاطن کاری کنم که یک شب با تو باشم. در اداره پلیس، نامیک مشغول بررسی اسناد و عکس های پرونده مرگ جمال است. نامیک می خواهد فردا صبح با رشید صحبت کند ولی به او می گویند یک نفر وثیقه گذاشته و او را آزاد کرده است. دمیر به مزرعه می رود و با احسان صحبت میکند. احسان میگوید: نتایج اسلحه آمده؟ دمیر می گوید هنوز نیامده ولی اگر مشکوک هستید مطمئن باشید از آن اسلحه شلیک نشده. احسان میگوید من به تو اطمینان کامل دارم ولی از بابت اصلان نگرانم. دمیر می گوید من می خواهم با عاصی ازدواج کنم. احسان که تعجب کرده می گوید با خود عاصی صحبت کرده ای؟ جوابش چیست؟ دمیر چیزی نمی گوید و احسان می گوید می دانم جواب عاصی هم مثبت بوده. احسان می گوید تو پسر خوبی هستی و من به تو اعتماد کامل دارم ولی الان زمان مناسبی برای این کار نیست. دمیر میگوید من هم می دانم الان زمان خوبی نیست ولی چون عاصی به خاطر شرایط نمی تواند با شما صحبت کند من خواستم با شما صحبت کنم تا چیزی را مخفی نکرده باشم. فاطن از دمیر می خواهد که شب به همراه عاصی به خانه آنها بروند. سر میز شام، عاصی می گوید که می خواهد شام را با فاطن بخورد. نریمان درباره ارتباط عاصی و علی از او سوال می پرسد و عاصی می گوید رابطه من و علی تمام شده است. نریمان میگوید این مساله به دمیر ارتباط دارد و عاصی جوابی نمی دهد. عاصی و دمیر به میهمانی شام فاطن می روند. علی، رشید را می بیند و از او می خواهد هر چه که درباره دمیر به پلیس گفته به او هم بگوید. عاصی و دمیر، در مقابل هم نشسته و همدیگر را نگاه میکنند ولی کریم و دفنه ظاهرا روابط خوبی ندارند. کریم و دفنه به اتاق خواب می روند و عاصی و دمیر هم از خانه خارج می شوند. نریمان از طریق احسان متوجه موضوع اسلحه و نقش دمیر و اصلان می شود. احسان سعی میکند او را آرام کند. نریمان می گوید از پیشنهاد ازدواج دمیر به عاصی خبر داری و اصلان میگوید خبر دارم ولی به دمیر هم گفتم که الان زمان مناسبی نیست. نریمان میگوید دمیر آخرین نفری بوده که پدرم را دیده است. احسان میگوید هنوز چیزی ثابت نشده است. دمیر و عاصی همدیگر را در آغوش گرفته و عاشقانه صحبت می کنند. نریمان سوار ماشین شده و به سرعت به طرف خانه فاطن می رود. او با عصبانیت وارد خانه می شود و متوجه می شود که دمیر و عاصی با هم اینجا بوده اند. عاصی روی تخت خوابش برده و دمیر او را نگاه میکند. علی از رشید می خواهد که درباره دمیر صحبت کند. رشید میگوید اگر تو زینب را برای من پیدا کنی من جای اسلحه ای که جمال با آن کشته شده را به تو میگویم. نریمان با عصبانیت وارد خانه دمیر می شود و به عاصی می گوید تو چه طور می خواهی با قاتل پدربزرگت ازدواج کنی. آن ها کمی با عصبانیت با هم حرف می زنند. احسان وارد خانه می شود و با دیدن عاصی تعجب می کند و ناراحت می شود و با عصبانیت با عاصی حرف می زند. دمیر به احسان می گوید نریمان من را قاتل پدرش می داند لطفا با او صحبت کنید. احسان به او نگاه میکند و با ناراحتی خانه دمیر را ترک می کند. علی به رشید می گوید من جای زینب را پیدا می کنم و رشید می گوید من هم جای اسلحه را به تو می گویم. در خانه، نریمان با عصبانیت از عاصی می خواهد به اتاق برود. کریم به فاطن می گوید این شرایط به ما ربطی ندارد بیا به خانه برویم ولی فاطن می گوید من در این شرایط باید پیش مادر باشم. کریم هم با عصبانیت فاطن را ترک می کند و به خانه سهیلا می رود. در خانه، عاصی با عصبانیت به نریمان می گوید: دمیر هیچ نقشی در قتل پدربزرگ نداشته و من به خاطر شما تا الان با او مخفیانه رابطه داشته ام. اگر به من فشار بیاورید باز هم مخفیانه با او خواهم بود. اصلان وارد اتاق می شود و نریمان با عصبانیت می گوید تو هم در قتل پدرم نقش داشته ای و اصلان هم با داد و فریاد اتاق را ترک میکند. احسان با ناراحتی به نریمان می گوید تو به این راحتی نمی توانی اصلان و دمیر را متهم کنی. در خانه سهیلا، لیلا به دمیر که تازه آمده میگوید که قصد دارد به استانبول برگردد. دمیر به سهیلا می گوید بهتر است او موقتا به استانبول برود. در اتاق خواب عاصی، فاطن و رولا که به دمیر مشکوک شده اند با عاصی صحبت میکنند ولی عاصی از دمیر حمایت میکند. دمیر و کریم با سهیلا صحبت می کنند و اتفاقاتی که افتاده را برای او توضیح میدهند. سهیلا خطاب به دمیر می گوید: تو می تونی این شرایط را تحمل کنی فقط باید کمی صبر کنی، همه چیز درست می شود. احسان با نریمان حرف می زند و می گوید دمیر اسلحه را برای آزمایش به اداره پلیس تحویل داده و مطمئن است که از آن اسلحه استفاده نشده است. من هم به حرف او اعتماد دارم و بی گناهی او به زودی ثابت می شود. کریم به فاطن می گوید برای انجام کارهای افتتاحیه هتل می خواهم به استانبول بروم. لیلا هم از شرکت جدا شده و به استانبول می رود. کریم و فاطن که روابطشان شکرآب شده با هم صحبت می کنند و کریم خانه را ترک میکند.
خلاصه قسمت 74 و 75عاصی:

مشاور علی به او می گوید هیچ نشانه ای از زینب در شهر نیست. علی می گوید احتمالا دمیر او را به استانبول فرستاده است، سپس از مشاورش می خواهد که او هم به استانبول برود تا بتواند زینب را پیدا کند.عاصی که تنها به محوطه تاریخی شهر رفته با تلفن از دمیر می خواهد که او هم به آنجا برود.  در خانه سهیلا، دمیر و سهیلا با لیلا که از شرکت استعفا داده و در حال سفر به استانبول است خداحافظی میکنند. دمیر با اسب به دیدار احسان می رود. احسان با اشاره به ماجرای دیشب می گوید چرا از اعتماد من سو استفاده کردی، عاصی، آن موقع شب در خانه تو چه کار میکرد؟ دمیر از احسان عذرخواهی میکند. احسان میگوید فعلا تا شرایط تغییر نکرده است نباید عاصی را ببینی. نریمان به دفتر نامیک رفته و می خواهد با او صحبت کند. احسان و سهیلا با هم درباره کم آبی مزرعه صحبت می کنند. احسان می گوید باید حفاری کنیم و دستگاه بیاوریم ولی فعلا توان مالی نداریم، سهیلا میگوید من هزینه مالی را تامین میکنم. احسان اول مخالفت می کند ولی بالاخره سهیلا او را قانع میکند. دمیر با عاصی تماس می گیرد و به او میگوید به خاطر قولی که به احسان داده نمی تواند او را ببیند. عاصی از او خواهش میکند ولی دمیر می گوید من هم دلم برایت تنگ شده بهتر است چند روز تحمل کنی تا شرایط مساعد شود. در مزرعه، احسان، سهیلا و فاطمه متوجه می شوند که اصلان هنوز به خانه برنگشته است. احسان می گوید من او را پیدا می کنم. دمیر به فرودگاه رفته و در آنجا کریم و لیلا را می بیند، برگه ای را به کریم می دهد و میگوید این برگه را به دست زینب برسانید، احتمالا برای ادامه تحصیل به پول نیاز دارد. علی و مشاورش هم وارد فرودگاه میشوند. آنها هم مسافر همان پرواز کریم و لیلا هستند. در اداره پلیس نریمان می گوید: سهیلا به خاطر خودکشی خواهرش هنوز با خانواده ما مشکل دارد. او از نامیک می خواهد که گزارش اسلحه را به او بدهد ولی نامیک می گوید گزارش هنوز نیامده ولی اگر هم آمده بود من به خاطر حفظ مقررات نمی توانستم آن را به شما بدهم. عارف با احسان صحبت میکند و می گوید امشب من و عاصی بر کار کارگران پنبه ریسی نظارت میکنیم، احسان ابتدا مخالفت می کند ولی بعد قانع می شود(دمیر به عارف گفته بود کاری کن که عاصی شب به سر کار کارگران بیاید). در استانبول، علی سر میز شام ملک را می بیند و کمی از چهره او تعریف میکند. نریمان به احسان میگوید برای آگاهی از گزارش اسلحه به دفتر نامیک رفته، احسان که ناراحت می شود می گوید تو با این کار نامیک را تحت فشار گذاشته ای همه ما در مورد این پرونده نگران هستیم ولی همه چیز به زودی مشخص می شود. عاصی از این که نریمان فکر میکند دمیر در قتل پدرش نقش داشته ناراحت است و میز شام را ترک میکند. گزارش اسلحه به دست نامیک می رسد و او این گزارش را می خواند. عاصی بر کار کارگران پنبه نظارت میکند و دمیر هم از راه می رسد، آنها از کارگران فاصله میگیرند. عاصی در حالی که گریه میکند به دمیر می گوید نریمان همچنان تو را متهم میکند و فاطن و رولا هم کم کم به تو مشکوک شده اند. دمیر می گوید فقط مهم است که تو به من اعتماد داری بقیه مسائل به مرور روشن می شود، سپس آنها یکدگیر را در آغوش میگیرند. فاطن تلفنی با کریم صحبت میکند و می گوید تو در استانبول مشغول تفریح هستی ولی اینجا دمیر زندگی ما را به هم ریخته است. کریم با عصبانیت میگوید شما اول با نریمان صحبت کنید و او را آرام کنید بعد به من زنگ بزن و تلفن را قطع میکند. دمیر و عاصی در حالی که به تنه درخت تکیه داده و دست درگردن هم انداخته اند با هم عاشقانه صحبت میکنند. صبح روز بعد، فاطن از نریمان می خواهد در افتتاحیه هتل شرکت کند ولی نریمان می گوید چون هتل دمیر است و کریم هم با من خوب برخورد نکرده من شرکت نمی کنم. ضیا هم می گوید ما هم در تدارک سفر به آنتپ هستیم. رولاو ضیا کمی با هم بحث میکنند و ضیا با عصبانیت می گوید من به شهر می روم و وقتی برگشتم باید آماده رفتن باشی. دمیر به اداره پلیس می رود و از نتیجه گزارش اسلحه سوال می کند. مسئول پرونده میگوید نتایج مشخص شده ولی من فعلا نمی توانم چیزی بگویم. دمیر برگه دعوتنامه افتتاح هتل را به او می دهد و از او می خواهد که در مراسم افتتاحیه مشارکت کند. در استانبول، کریم برگه دمیر را به دست زینب می دهد. مشاور دمیر این صحنه را می بیند، عکس می گیرد و تلفنی به علی خبر می دهد. علی، عکسها را به رشید نشان می دهد و می گوید حالا باید جای اسلحه را بگویی. رشید هم جای اسلحه را به علی و مشاورش می گوید. در مراسم افتتاح هتل، دمیر نامیک را با سهیلا آشنا میکند. در خانه جمال، نریمان که به همراه علی و مشاورش آمده از سلماشیخ می خواهد که یک سری از اسناد که جمال به نام او زده بود به او بدهد. علی از مشاورش میخواهد که از فرصت استفاده کرده و به دنبال اسلحه برود. سلماشیخ از نریمان می خواهد که روز دیگری برای پیدا کردن اسناد بیاید. علی و مشاورش هم نتوانستند به دنبال اسلحه بروند. علی از مشاورش می خواهد که در اولین فرصت به خانه بیاید و اسلحه را پیدا کند. در مراسم افتتاح هتل، نامیک، گزارش اسلحه را باز می کند و به دمیر می دهد. نریمان هم می آید، دمیر می گوید طبق این گزارش هیچ گلوله ای از تفنگ شلیک نشده و این یعنی من بی گناهم. نامیک می گوید از نظر پلیس دمیر دیگر مضنون نیست، نریمان از دمیر عذر خواهی می کند و دمیر می گوید عذرخواهی شما را می پذیرم. دمیر و عاصی به یکی از اتاقهای هتل می روند و همدیگر را در آغوش می گیرند. ضیا که هنوز مردد است سوار اتوبوس آنتپ می شود. نریمان و سهیلا، به تندی با هم حرف می زنند، اصلان نریمان را  جدا کرده و به همراه او از هتل خارج می شود. عاصی هم از دمیر خداحافظی کرده و می رود. نامیک خطاب به دمیر میگوید الان مهمترین اولویت پیدا کردن دو اسلحه گم شده جمال است که احتمالا در دست چوپانان است. هنگام شب، احسان به فاطمه و اصلان میگوید طبق گزارش اسلحه، دمیر و اصلان رسما بی گناه هستند. دمیر به احسان میگوید اگر در مورد حفاری زمین کاری هست به من بگویید. دمیر و فاطمه باهم در مورد اصلان صحبت می کنند. عاصی می آید و فاطمه می رود. دمیر می گوید می خواهم در مورد عروسی با مادرت صحبت کنم، ولی عاصی میگوید الان شرایط مادر خوب نیست. دمیر می گوید من بیشتر از این نمی توانم دوری تو را تحمل کنم. رولا که گریه میکند می گوید ضیا وسایلش را جمع کرده و رفته است. مشاور علی میگوید طبق گزارش، از اسلحه دمیر شلیک نشده است ولی علی می گوید هنوز کسی خبر ندارد که اسلحه ای که روز جنایت به کار رفته در دست ماست. دمیر به عارف(کارگر مزرعه) می گوید بازپرس به دنبال دو اسلحه جمال است که ظاهرا دست چوپانان جمال است. عارف می گوید من چند نفر از آنان را می شناسم و از آنها پرس و جو میکنم. 
برچسب‌ها: مراد ییلدیریم, عکس جدید مراد, همه چیز درباره مراد ییلدیریم, حلاصه داستان عاصی, خلاصه های سوسکونلار
نوشته شده توسط Tuba  | لینک ثابت |